Jacek Gil, prezes Wodociągów Dębickich wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Gawlikiem w obecności burmistrza Pawła Wolickiego podpisali umowy z firmami: Strabag, Skanska na budowę wodociągów i kanalizacji w południowej części miasta. Podpisano też umowę z inżynierem kontraktu, którym będzie Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji.
 

-To milowy krok w realizacji inwestycji, bo pełny sukces będzie wtedy kiedy popłynie woda w kranach – mówił po podpisaniu umowy burmistrz Paweł Wolicki. – Dziś podpisaliśmy trzy absolutnie kluczowe kontrakty, dzięki przetargowi, który był przeprowadzony bardzo sprawnie.

Mieszkańcy południowej części miasta od wielu lat walczą o budowę kanalizacji. Wodę muszą dowozić beczkowozami, kapać się u znajomych w innej części miasta. Interweniowali u kolejnych władz miasta, stracili nadzieję, że kiedykolwiek w ich kranach popłynie woda.

Budowa tej długo oczekiwanej inwestycji w Dębicy ma się rozpocząć we wrześniu. W planach jest także rozstrzygnięcie przetargów na modernizację oczyszczalni ścieków i stację uzdatniania wody. Całość projektu przed przetargiem szacowano na 40 milionów zł, z czego ponad 17 mln zł pokryje dotacja z Unii Europejskiej. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na 2013 rok.