Burmistrz Paweł Wolicki uczestniczył w spotkaniu sprawozdawczym Związku Kombatantów Wojennych i Byłych Więźniów Politycznych. Osoby, które walczyły o wolność i niepodległość ojczyzny podczas spotkania z włodarzem miasta, nie tylko opowiadały o realizacji zadań ubiegłorocznych, ale także wspominali czasy okupacji hitlerowskiej.
 

Helena Wątróbska – prezes Związku Kombatantów Wojennych i Byłych Więźniów Politycznych zaznaczyła, że organizacja, którą kieruje uczestniczyła we wszystkich rocznicach i wydarzeniach patriotycznych organizowanych przez miasto. Ponadto przedstawiciele ZKW i BWP brali udział w wernisażach, koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych w mieście.

– Uczestniczymy aktywnie w życiu naszego miasta, bo chcemy mieć wpływ na jego rozwój – mówiła podczas spotkania prezes Helena Wątróbska. Burmistrz Paweł Wolicki zaproponował kombatantom wydanie książki z ich wspomnieniami. Obiecał, że jak wspomnienia będą napisane, to książka zostanie wydana przez Miasto.

– Chcemy pokazywać Wasze zasługi dla dobra naszego kraju i miasta. Państwa relacje z pobytu w obozach i więzieniach będą cenną pamiątką, dla nas osób, które żyją współcześnie – mówił podczas spotkania burmistrz Paweł Wolicki.