Dotychczasowa praca burmistrza Pawła Wolickiego została podsumowana podczas konferencji prasowej “Sto dni burmistrza”, która odbyła się 30 marca w Urzędzie Miejskim. Konferencja odnosiła się do realizacji “Programu dla Dębicy”, który ogłoszony został podczas wyboerów samorządowych. Burmistrz powiedział, że z perspektywy ponad trzech miesięcy pracy (od 1 grudnia 2006 r.) jest przekonany, że szystkie założenia uda mu się zrealizować.
 Burmistrz Paweł Wolicki sprawuje swoją funkcję od ponad 100 dni. (Dokładnie minęło 10 marca). To znakomity czas do podsumowania jego dotychczasowej pracy i realizacji obietnic wyborczych zawartych w „Programie dla Dębicy”, ogłoszonym podczas kampanii.Program zawiera 10 celów:1. Przedsiębiorca partnerem w działaniu,2. Współpraca między gminna i ponadregionalna. Wspólnie można zrobić więcej!3. Rada Miasta – właściwy organ uchwałodawczy4. Urząd Miasta – otwarty na każdego5. Promocja ważnym elementem rozwoju!6. Bezpieczeństwo mieszkańców –zadanie dla miasta7. Sport i rekreacja. Powszechność, dostępność, profesjonalizm8. Oświata i kultura podstawą godnej przyszłości9. Organizacje pozarządowe – pomocą w działaniu miasta10. Zdrowie – lepiej zapobiegać niż leczyćWiele z zawartych w „Programie dla Dębicy punktów udało się zrealizować w pierwszych dniach urzędowania, sporo zagadnień jest w trakcie realizacji. Najważniejsze zostaną przedstawione podczas konferencji prasowej.- Nie zamierzam odhaczać punktów, w których już udało się coś zrobić – mówi burmistrz Paweł Wolicki. – Cele w nich wytyczone będą cały czas realizowane.  Realizacja programu dla Dębicy Cel 1Przedsiębiorca partnerem w działaniu Od początku kadencji burmistrz Paweł Wolicki stara się o organizować spotkania z przedsiębiorcami, by wspólnie omawiać problemy, na jakie napotykają przedstawiciele biznesu w Dębicy. Burmistrz jest zdania, że dobra współpraca z przedsiębiorstwami przyczyni się do stworzenie nowych miejsc pracy.Realizując założenia z „Programu dla Dębicy” burmistrz zdecydował, że w tym roku nie będzie podwyższał podatków od transportu i nieruchomości dla przedsiębiorców i osób fizycznych. Podatki zostały utrzymane na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku. Przedsiębiorcy, którzy otworzą nową firmę i zatrudnią powyżej dziesięciu pracowników, mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości.Zgodnie z zapowiedzią burmistrz 16 stycznia utworzył w Urzędzie Miejskim Biuro Współpracy z Przedsiębiorcą.– Uważam także, że samorząd musi walczyć o przedsiębiorców, stwarzać im bardziej przyjazny klimat do inwestycji i rozwoju w mieście – mówi burmistrz Paweł Wolicki. – W Biurze przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w sporządzaniu biznes planów, doradztwo w zakresie dofinansowania planowanej działalności gospodarczej oraz otrzymać aktualną ofertę miasta o terenach inwestycyjnych lub obiektach komunalnych na sprzedaż.Biuro Współpracy z Przedsiębiorcą 20 marca zorganizowało bezpłatne szkolenie z prawa pracy dla 30 przedsiębiorców oraz spotkanie z Inspektorami z Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie. Obecnie Biuro przygotowało na 30 marca bezpłatne seminarium subregionalne, które jest kontynuacją spotkań poświęconych rozwojowi systemu innowacji w regionie, organizowanych w ramach projektu “Biuro wdrażania i monitoringu RSI Podkarpackie”. Seminarium w Dębicy poświęcone jest kwestiom ochrony własności przemysłowej w działalności gospodarczej. Współorganizatorami seminarium są Politechnika Rzeszowska, Rzeszowska Agencja Rozwoju RegionalnegoS.A. w Rzeszowie oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Mielcu MARR S.A.Nowością wprowadzoną przez obecne władze miasta były także konsultacje projektu budżetu z przedsiębiorcami. Burmistrz uważa także, że wszystkie organizacje gospodarcze działające w mieście powinny ze sobą ściśle współpracować. Władze miasta odbyły spotkanie z przedstawicielami Dębickiego Klubu Biznesu, Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia Prywatnego Handlu i Usług oraz Stowarzyszenia Handlu Bazarowego, burmistrz spotyka się także indywidualnie z szefami dębickich przedsiębiorstw, jak choćby wkrótce z prezesem Zdzisławem Chabowskim.Ostatnio, dzięki negocjacjom burmistrza Pawła Wolickiego, miasto otrzymało na remont basenu odkrytego 400 tysięcy od firmy Carrefour. Cel 2 Współpraca między gminna i ponadregionalna Burmistrz Paweł Wolicki jest przekonany, że tylko wspólne działania przynoszą korzyści, dlatego też miasto było jednym z inicjatorów powołania Związku Gmin Powiatu Dębickiego, w którym uczestnictwo zapowiedziały wszystkie samorządy powiatu. Obecnie rady gmin i miast podejmują uchwały o przystąpieniu do Związku. Przedstawiciele Dębicy, Pilzna oraz gmin Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa i Żyraków uznali, że lepiej razem sięgnąć po pieniądze z funduszy zewnętrznych i budżetu województwa, niż składać oddzielne wnioski o dotacje, które muszą potem ze sobą konkurować. Rejestracja Związku Gmin powinna nastąpić w czerwcu. Zainteresowanie przystąpieniem do związku wyraził także Władysław Bielawa, starosta dębicki. Gminy rozważają przystąpienie powiatu do Związku z uwagi na powiatowe mienie znajdujące się w gminach, np. drogi, szkoły.Związek Gmin będzie zajmował się pozyskiwaniem pieniędzy z Unii Europejskiej na wspólne inicjatywy ekologiczne, gospodarcze i promocyjne. Samorządy chcą także wspólnie budować nowe dogi i chodniki.- Uważam współpracę z sąsiednimi gminami za jeden z ważniejszych celów w kierowaniu miastem – mówi Paweł Wolicki.Z gminą Dębica burmistrz porozumiewa się w sprawie rozbudowy wysypiska śmieci w Paszczynie. Jest już decyzja o budowie nowej niecki na wysypisku. Gdyby jej nie podjęto miasto musiałoby zamknąć wysypisko i pozbawiłoby się miejsca wywozu śmieci oraz zlikwidowało kilka miejsc pracy. Tematem rozmów jest także segregacja śmieci i wspólna utylizacja odpadów komunalnych. Burmistrz Wolicki jest podjął wspólnie z wójtem gminy Dębica Stanisławem Rokoszem działania w celu odbudowy zakładu leczniczego w Latoszynie i przywrócenia w tej miejscowości uzdrowiska.- Ta inwestycja spowoduje rozwój nie tylko w gminie ale także w naszym mieście – mówi Paweł Wolicki. – Władze Akademii Ekonomicznej w Krakowie poinformowały nas, ze rozważają utworzenie w Zamiejscowy Ośrodku w Dębicy kierunku turystyka. Uzdrowisko zapewni nowe miejsca pracy i przyczyni się do rozwoju hotelarstwa, gastronomii, usług medycznych i infrastruktury komunalnej. Promowałem ten pomysł w radiu Chicago, by zachęcić dębicką Polonię do inwestowania oraz lokalnym Radiu Dobra Nowina. Wkrótce odbędziemy spotkanie na ten temat z Marszałkiem Województwa.Poza tym z gminą Żyraków trwają rozmowy na temat przyszłości poligonu, który miasto kupiło pod inwestycje. Teraz gmina, w której położony jest ten areał miejski, ma opracować plan zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu miasto będzie mogło korzystniej sprzedać działki inwestorom. Władze Dębicy liczą, że dzięki większym dochodom ze sprzedaży działek pod budownictwo i inwestycje, uda się lepiej zagospodarować część poligonu przeznaczoną pod rekreację.Władze Dębicy nie ograniczają się tylko do najbliższych sąsiadów. Są już pierwsze  ustalenia współpracy między Dębicą i Mielcem, które zapadły 5 marca podczas wizyty jaką dębiczanie złożyli na zaproszenie prezydenta Mielca Janusza Chodorowskiego. W kwietniu w Dębicy spodziewana jest rewizyta delegacji Mielca.Oba miasta przygotowują wspólny projekt na reorganizację Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Dębica chce na ten cel pozyskać 18 milionów złotych z Unii Europejskiej, przy trzymilionowym wkładzie własnym. W ramach programu poza zakupem autobusów, w obu miastach zostanie przebudowany układ komunikacyjny i przystanki, by ułatwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z autobusów. Przystanki mają także być wyposażone w elektroniczny rozkład jazdy. Wspólnym przedsięwzięciem ma być także utworzenie linii autobusowej łączącej Dębicę i Mielec. Współpraca ma objąć wiele innych dziedzin: inwestycje, sport, kulturę, oświatę.Także w przypadku tej współpracy władze Dębicy i Mielca uznały, ze miasta nie powinny z sobą rywalizować a wspólnie starać się o pieniądze na inwestycje. Burmistrz Paweł Wolicki jest zdania, że miasta powinny się uzupełniać w ofercie dla mieszkańców, zwiedzających, jak również inwestorów. Takim wspólnym działaniom sprzyja bliska odległość, dogodne połączenie drogowe, wielkość i przemysłowy charakter obu miast. To jedyny sposób na konkurowanie ze stolicą województwa, Rzeszowem. Cel 3 Rada Miasta – właściwy organ uchwałodawczy Władze Dębicy angażują się także we wspólne projekty, mające szanse na dofinansowanie z Unii Europejskiej, gwarantujące rozwój dla całego Podkarpacia. Krzysztof Krawczyk, zastępca burmistrza Dębicy, uczestniczy w spotkaniach i realizacji projektu Regionalnej Grupy Ekspertów, działających przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest rozwój infrastruktury wzdłuż III Korytarza Paneuropejskiego, czyli pasa drogowego, kolejowego i lotniczego łączącego Europę Zachodnią ze Wschodnią.– Brak dróg i mostów dla samochodów o wysokim tonażu to bardzo poważny problem Dębicy – mówi Krzysztof Krawczyk. – Gdyby teraz rozpoczęła się budowa autostrady koło Dębicy, auta nie miałyby jak dojechać na miejsce budowy. W mieście drogi są wąskie, poza tym obowiązuje ograniczenie do 12 ton. Także mosty na Wisłoce mają niską nośność. To trzeba zmienić.W tym roku w budżecie przewidziano pieniądze na wykonanie projektu przebudowy wiaduktu przy ul. 1 Maja. Jest to początek prac nad budową miejskiej obwodnicy północnej. Kiedy powstanie taki ciąg komunikacyjny wyprowadzi część ruchu z centrum miasta. Poza tym przewoźnikom, posiadającym samochody o wysokim tonażu, pozwoli rozwiązać problemy z dotarciem od siedziby firm do klienta.Nadal trwają rozmowy z Zarządem Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat przebudowy miejskiej obwodnicy (ul. Lwowska), która jest częścią drogi szybkiego ruchu E – 4. Miasto zgłosiło do projektu 30 poprawek. Do 15 kwietnia Zarząd Dyrekcji ma odpowiedzieć, ile z poprawek będzie zaakceptowanych do realizacji.Władze miasta podjęły się ustalenia dla miasta właściwej kolejności potrzeb. Przede wszystkim budowane będą wodociągi, kanalizacja i drogi. Te priorytety potwierdziły oczekiwania mieszkańców, zgłoszone podczas konsultacji społecznych na temat budżetu. Łącznie w konsultacjach uczestniczyło około dwóch tysięcy mieszkańców. Jednak, by spełnić te wszystkie oczekiwania, potrzebne są dotacje z funduszy zewnętrznych. Ich pozyskiwaniem zajmą się pracownicy utworzonego 16 stycznia Wydziału Planowania Strategicznego, który w połowie marca został wzmocniony o trzy nowe osoby. W budżecie miasta zabezpieczono pieniądze na tak zwany wkład własny, tych inwestycji, które mają szansę na dotacje z pozyskanych funduszy jeszcze w tym roku. Częściowo z tego powodu wstrzymana została sprzedaż hotelu „Igloopol” i poligonu. Pieniądze, które można pozyskać z ich sprzedaży, na pewno będą takim zabezpieczeniem. Cena tych nieruchomości zaproponowana podczas ostatniego przetargu, była niekorzystna dla miasta.Zgodnie z zapowiedzią burmistrza od bieżacego roku konstruowany jest budżet zadaniowy, tak, że każdy mieszkaniec zna termin rozpoczęcia i zakończenia interesującej go inwestycji. Burmistrz Paweł Wolicki, chce bardziejzaangażować do pracy nad budżetem Radę Miejską.– Chcę, by radni proponując inwestycję do realizacji, zaproponowali także sposób jej sfinansowania – mówi Paweł Wolicki. Cel 4 Urząd Miasta – Otwarty na każdego  Trwają prace nad koncepcją utworzenia Centralnego Biura Obsługi petentów, które ułatwiłoby mieszkańcom uzyskanie informacji na temat załatwianej przez siebie sprawy. Wkrótce takie informacje petenci będą mogli otrzymać na nowych stronach internetowych, gdzie znajdzie się moduł zatytułowany „Wirtualny urząd”. Będzie tam można pobrać druki do pism i formularzy urzędowych oraz śledzić kolejne etapy przebiegu sprawy. Chwilowym problem może być jednak brak komputerów w urzędzie. To zaniedbanie poprzednich władz miasta jest obecnie sukcesywnie uzupełniane. Pierwsza partia komputerów już została zamówiona. Na drugą miasto chce uzyskać dotacje z funduszy zewnętrznych.Trwają także przygotowania do powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej. Jeszcze w tym roku szkolnym uchwałę w tej sprawie ma podjąć Rada Miejska, zaś po wakacjach, w szkołach, mogłyby odbyć się wybory radnych. Władze miasta chcą, by młodzi ludzie mieli także swój wkład w życie i rozwój Dębicy.Burmistrz Paweł Wolicki chce, by miasto wzięło udział w kolejnej edycji programu „Przejrzysta gmina”, który promuje jawność i otwartość procedur zarządzania miastem.  Cel 5  Promocja ważnym elementem rozwoju W styczniu zaszły zmiany organizacyjne w Wydziale Promocji i Rozwoju Miasta, z którego wydzielono Wydział Promocji. Zakupiono nowy sprzęt fotograficzny oraz oddano nową stronę internetową miasta. W najbliższych miesiącach pracę Wydziału Promocji koordynować będzie firma konsultingowa z Katowic.Burmistrz odbył dwa spotkania w Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu, która zarządza Specjalną Strefą Ekonomiczną. Wizyta miała na celu zmianę promocji terenów pod inwestycje w Dębicy oraz wyznaczenia nowych terenów, które mogą zostać przeznaczone pod działalność strefy. Miasto dysponuje 90 hektarami przeznaczonymi pod inwestycje.Miasto aktywnie włączyło się w obchody 70 – tej rocznicy utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego. W ramach tego największego przedsięwzięcia gospodarczego w Dębicy wybudowano fabrykę tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowych w Pustkowie, zakłady chemiczne i fabrykę keru w Dębicy oraz walcownię metali kolorowych. Obchody honorowym patronatem objął prezydent RP Lech Kaczyński. Inauguracja roku COP odbędzie się 5 maja w Sandomierzu, gdzie poza oficjalnym spotkaniem, Dębica zaprezentuje się na stoisku wystawienniczym, wraz z zakładami, które powstały w mieście w ramach COP.Na sandomierskim Rynku wystąpi także „Pierwszy Taki Septet” działający przy Domu Kultury „Śnieżka i Miejska Orkiestra Dęta. Główne uroczystości odbędą się w Stalowej Woli 11 i 12 listopada br., zaś zakończenie obchodów przewidziano w przyszłym roku w Dębicy. Miasta Centralnego Okręgu Przemysłowego wydadzą wspólny album promocyjny i zawiązują Stowarzyszenie, które będzie pozyskiwało pieniądze z Unii Europejskiej na promowanie i rozwój miast przemysłowych.Zakończenie obchodów 70 – lecia powstania COP w Dębicy, w pierwszym kwartale przyszłego roku, ma być jednym z elementów jubileuszu 650 – lecia lokacji miasta, nawiązujących do najnowszej historii Dębicy.Władze miasta liczą, że do organizacji w przygotowania uroczystości jubileuszowych 650 – lecia, włączą się dębiczanie znani w kraju i zagranicą, zarówno artyści, duchowni, jak i naukowcy i sportowcy. Cel 6 Bezpieczeństwo mieszkańców – zadania dla miasta  Burmistrz Paweł Wolicki wraz z sekretarzem Janem Warzechą odbył już kilka spotkań z szefostwem Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, dotyczących bezpieczeństwa w mieście. Na jednym z pierwszych posiedzeń omówiono sprawy bezpieczeństwa w osiedlach i na ulicach miasta. Burmistrz zaproponował władzom spółdzielni mieszkaniowych i przewodniczącym Rad Osiedlowych, by wyznaczyli miejsca na świetlice osiedlowe dla młodzieży, gdzie znajdą się stoły do tenisa i bilarda. Na ulicach dębickich osiedli pojawią się patrole policji, straży miejskiej i firm ochroniarskich, wynajętych przez spółdzielnie mieszkaniowe.– Patrole muszą być widoczne, bo to daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa – mówi burmistrz Paweł Wolicki. – Chcemy także zapewnić młodym ludziom alternatywę na ciekawe spędzenie wolnego czasu. W innym przypadku będą chuliganić.Straż Miejską w Dębicy czeka wkrótce reorganizacja. W jej szeregi przyjętych zostanie czterech nowych pracowników. Wówczas patrole jeszcze częściej obecne będą w osiedlach. Sekretarz Jan Warzecha zapoznał się z działaniem straży miejskich w Jaśle i Tarnowie. W obu miastach działa bardzo dobrze system monitoringu. Tak będzie również w Dębicy. Miasto wraz ze spółdzielniami mieszkaniowymi dokupi wkrótce 20 kamer cyfrowych. Mają być nimi również monitowane osiedla. Dotychczas temat ten omówiono z przedstawicielami policji i firm ochroniarskich, z którymi spółdzielnie mieszkaniowe podpisały umowy o ochronie mienia. Władze miasta dążą do tego, by system monitoringu pojawił się także w szkołach.            Kolejne spotkania burmistrza i sekretarza z policją i przedstawicielami klubów sportowych dotyczyły rozwiązywania problemów zachowań chuligańskich podczas meczów i po nich. Kluby będą miały obowiązek legitymowania i rejestrowania kamerami osoby wchodzące na stadion, tak jak ma to miejsce w klubie „Wisłoka”. Takie działania prewencyjne mają zapewnić bezpieczeństwo podczas meczów osobom, które przyszły obejrzeć widowisko. Rejestracja obejmie także kibiców zorganizowanych, wyjeżdżających autokarami na mecze do innych miast.Straż Miejska na co dzień współpracuje z policją, Strażą Pożarną, opieką społeczną, służbami weterynaryjnymi i sanitaryjnymi.                       Cel 7 Sport i rekreacjaPowszechność, dostępność, profesjonalizm            Jedną z ważniejszych decyzji nowych władz miasta było rozdzielenia Miejskiego Zarządu Oświaty i Sportu na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Zarząd Oświaty. Według burmistrza Pawła Wolickiego takie rozwiązanie pozwala na sprawniejsze zarządzanie instytucjami. Ułatwi przede wszystkim dysponowanie obiektami sportowymi pod potrzeby edukacji dzieci. Poza tym miasto przejęło część majątku klubu Wisłoka. Przejęty majątek wyceniony jest na około 15 milionów złotych. Miasto utrzymuje już obiekty sportowe, z których korzysta klub „Igloopol”, jego działacze zatrudnieni są w strukturach miasta. Dlatego władze miasta uznały przejęcie obiektów „Wisłoki” za konieczność, by nie prowadzić do sztucznych podziałów i waśni.-Teraz dostępność do obiektów sportowych będzie większa, dzieci mogą korzystać z nich za darmo – mówi Paweł Wolicki. – Miasto chce również pozyskać pieniądze z funduszy zewnętrznych na remont zniszczonych obiektów sportowych. Ważne, by korzystało z nich jak najwięcej dzieci i młodzieży.Ofertę mają uzupełniać wspomniane już sportowe świetlice osiedlowe wyposażone w stoły pingpongowe oraz bilardowe. Miasto angażuje się w organizację ważnych zawodów w bilardzie o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz w Mistrzostwa Polski w pływaniu. Ambicją władz miasta jest dokończenie budowy 25 metrowej 8 torowej pływalni w Dębicy oraz unowocześnienia obecnego basenu krytego. Basen zostałby także wzbogacony o atrakcje rozrywkowe, takie jak zjeżdżalnia rurowa i basen do masaży. Miasto liczy na dofinansowanie rozbudowy z ministerstwa sportu. Obecnie miasto ma pozwolenie na rozbudowę basenu. Cel 8 Oświata i kultura podstawą godnej przyszłości  Dębica jest Złotym Partnerem w organizacji Targów Pracy i Edukacji, które odbędą się 4 kwietnia. Burmistrz Paweł Wolicki liczy, że przyczynią się one do lepszego wyboru kierunków studiów wśród dębickich maturzystów a wielu młodym ludziom ułatwią znalezienie pracy.- W Dębicy od kilku lat zaczęło brakować hydraulików, ślusarzy, spawaczy czy przedstawicieli innych zawodów budowlanych – mówi Paweł Wolicki. – Po otworzeniu się granic dla polskich pracowników, deficyt rąk do pracy w zawodach budowlanych zaczął być przez przedsiębiorców bardzo odczuwalny. W mieście brakuje także spedytorów i logistyków oraz grafików komputerowych. Chcemy, by na Targach Pracy i Edukacji młodzi ludzie zapoznali się z ofertą dębickich przedsiębiorstw. Wówczas przekonają się w jakich zawodach mogą znaleźć zatrudnienie. Poznają także ofertę uczelni. Może ułatwi to im podjęcie odpowiedniej decyzji.Burmistrz otrzymał już zapewnienie władz Akademii Ekonomicznej w Krakowie, że kierunki studiów w Zamiejscowym Ośrodku w Dębicy będą dostosowane do potrzeb i oczekiwań władz miasta. Burmistrz zainteresowany jest utworzeniem kierunku turystyka, który kształciłby m.in. kadrę mającego powstać uzdrowiska w Latoszynie. Wraz z otwarciem zakładu przyrodo – leczniczego mają powstać wokół niego pensjonaty. Burmistrz liczy, że wówczas Dębica wzbogacać będzie ofertę turystyczną i kulturalną dla pensjonariuszy i ich rodzin.Miasto włącza się także w organizację licznych przedsięwzięć kulturalno – oświatowych. Wspiera i organizuje konkursy muzyczne, teatralne, sportowe i plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych a także konkursy przedmiotowe.Jednym z takich ważnych wydarzeń była współorganizacja Dnia Otwartego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w Zamiejscowym Ośrodku w Dębicy. Dzięki przyjaznej atmosferze i otwartości miasta władze uczelni zapewniły o dalszym rozwoju ośrodka i uruchomieniu w Dębicy studiów magisterskich.Miasto inwestuje w wyposażenie szkół oraz ich wygląd zewnętrzny. W szkołach przeprowadzone zostaną inwestycje związane z termomodernizacjąbudynków. Obecnie prowadzony jest audyt na ten temat i przygotowywany wniosek pozyskania funduszy norweskich na ten cel. Wniosek złożony za poprzednich władz nie znalazł akceptacji. Baza sportowa wzbogaci się w tym rokuo salę gimnastyczną dla Zespołu Szkół nr 1 oraz w przyszłych latach w Szkole Podstawowej nr 12. Kompleksowo przygotowywana jest przebudowa Szkoły Podstawowej nr 10 wraz z salą gimnastyczną.Na prośbę mieszkańców burmistrz zlecił dwóm przedszkolom przeprowadzenie analizy dotyczącej wydłużenia czasu pracy do godz. 18Cel 9 Organizacje pozarządowe – pomocą w działaniu miasta  Burmistrz zamierza ściśle współpracować z organizacjami pożytkupublicznego działającymi w mieście. Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dębickiej miasto upamiętniło życie i twórczość pisarki Walerii Szalay – Groele oraz muzyka Stanisława Darłaka. Miasto podejmuje z TPZD także inne inicjatywy, między innymi wydaniem książek spod znaku Dębickiego Gryfa.Władze miasta wspierają także działania Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta, burmistrz prowadzi z Zarządem tej organizacji rozmowy na temat utworzenia w mieście hospicjum. Na co dzień władze miasta współpracują także ze Stowarzyszenie Rad Osiedlowych. Podejmowane są wspólne działania z Towarzystwem Polsko – Belgijskim „Serce za serce” Dębica – Puurs. Burmistrz Paweł Wolicki jedzie do tego partnerskiego miasta z wizytą 4 maja br. Poza tym miasto współpracuje ze Stowarzyszeniem „Europa – Donna” walczącym z rakiem piersi.Burmistrz Paweł Wolicki chce także zapewnić organizacjom pozarządowym bezpłatne doradztwo odnośnie pozyskiwania pieniędzy z funduszy zewnętrznych na ich działalność społeczną.  Cel 10 Zdrowie – lepiej zapobiegać niż leczyć Burmistrz uważa, że wspomniana już dostępność młodzieży do hal sportowych, boisk, basenu i lodowiska pozwoli młodzieży na utrzymanie zdrowegotrybu życia. Dlatego stara się, by nie tylko w godzinach zajęć lekcyjnych młodzież mogła korzystać bezpłatnie z obiektów sportowych.- Dlatego chętnie wspieram swoim udziałem także inicjatywy piknikówrodzinnych i turniejów sportowych promujących sportowy tryb życia, takich jak „Tato podaj piłkę” przygotowanych przez Szkołę Podstawową nr 9 – mówi burmistrz Paweł Wolicki. – Młodzież przestaje ćwiczyć na lekcjach wychowania fizycznego, w mieście coraz więcej dzieci ma wady postawy. Dlatego uważam, że dostępność do obiektów sportowych już dla małych dzieci wyzwala u nich zamiłowanie do sportu.Burmistrz uważa, że profilaktyka zdrowotna jest bardzo potrzebna. Miasto wspiera inicjatywy Szkół Promujących Zdrowie, które kładą także nacisk na edukację żywieniową. Miasto gwarantuje dofinansowanie do ciepłego posiłku uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.Burmistrz zamierza także wyremontować istniejące place zabaw i wybudować nowe, tak by stały się miejscem rodzinnych spacerów. Remont dotyczy dziewięciu takich miejsc. Pracownicy Wydziału Planowania Strategicznego opracowują wniosek o dotacje z funduszy zewnętrznych na te inwestycje. Niektóre wyremontowane zostaną przy finansowym udziale firmy Tikkurilla Beckers Dębica, produkującej farby i lakiery