Urząd Miejski w Dębicy jest Złotym Partnerem Dębickich Targów Pracy i Edukacji, które odbędą się 4 kwietnia w Domu Sportu. Podczas targów młodzież będzie mogła się zapoznać z ofertą pracy i funkcjonowaniem dębickich przedsiębiorstw a także ofertą szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.

Burmistrz Paweł Wolicki liczy, że targi, organizowane przez Dębicki Klub Biznesu, na stałe wpiszą się w obraz miasta i pomogą w podjęcie pracy lub w wyborze uczelni młodym dębiczanom.
 

– Zawsze popieramy inicjatywy, które przyczyniają się do poprawy życia mieszkańców i mają wpływ na likwidację bezrobocia – mówi burmistrz Paweł Wolicki. – Ważne, by młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać z Dębicy a chętnie wracali tu po studiach, otrzymali dobrą pracę i uczestniczyli w życiu społecznym miasta. Mam nadzieję, że targi chociaż częściowo się do tego przyczynią.
 

Targi organizuje Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu. – Kierujemy je do wszystkich mieszkańców powiatu ale będziemy się cieszyć, jeżeli odwiedzą nas także przedsiębiorcy i młodzi ludzie z całej Polski – mówi Zbigniew Nosal, prezes Stowarzyszenia. – Targi to także odpowiedź na pytania mieszkańców regionu o możliwościach podjęcia pracy w firmach powiatów: dębickiego i ropczycko – sędziszowskiego.
 

Udział w targach zapowiedziało kilkadziesiąt firm i 15 uczelni m.in. z Krakowa i Rzeszowa. W Dębicy coraz częściej brakuje wykwalifikowanej kadry. Mariusz Trojan, zastępca burmistrza zajmujący się w mieście m.in. oświatą podkreśla, że targi będą świetną okazją na pokazanie zawodów, jakich brakuje w regionie i zestawienia ich z ofertą edukacyjną w mieście i powiecie.
 

Targi rozpoczną się 4 kwietnia o godz. 9. Wstęp dla wszystkich zwiedzających jest bezpłatny.