Mariusz Trojan, zastępca burmistrza Dębicy i Marta Szczyrek, dyrektor Miejksiego Ośrodka Kultury uczestniczyli 28 stycznia w roboczym spotkaniu na temat imprezy inauguracyjnej obchody 70 – lecia centralnego Okręgu przemysłowego, która odbędzie się 5 maja w Sandomierzu. Podczas spotkania w sandomierskim ratuszu burmistrz Trojan zaproponował także, że impreza na zakończenie roku jubileuszowego odbędzie się w Dębicy 4 kwietnia w 2008 roku.
   Na wniosek burmistrza Trojana do listy vipów dopisano Akademię Ekonomiczną w Krakowie i przewodniczącego sejmowej komisji gospodarki. W Sandomierzu uroczystości rozpocznie msza św. w katedrze, odprawiona przez biskupa sandomierskiego. Następnie w Zamku Królewskim odbędzie się oficjalne spotkanie, na którym zaprezentowane zostaną miasta COP oraz zakłady, których historia sięga końca lat 30 – tych XX wieku. W tym samym czasie mieszkańcom zaprezentuje się Miejska Orkiestra Dęta i zespół Pierwszy Taki Septet. Czynne będą także stoiska firm i miast COP w Rynku.