Burmistrz Paweł Wolicki wraz z zastępcami, radnymi oraz pracownikami Urzędu Miejskiego odbywa konsultacje społeczne z mieszkańcami Dębicy na temat projektu przyszłorocznego budżetu. Spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy zauważyli, że zgłaszane przez nich podczas konsultacji wnioski, są realizowane przez władze miasta lub ujęte w planach budżetowych na następne lata.
 

Podczas konsultacji władze miasta podczas prezentacji multimedialnej przedstawiły mieszkańcom co udało się zrealizować z wniosków składanych do budżetu w poprzednich latach podczas konsultacji oraz jakie inwestycje będą realizowane w przyszłorocznym budżecie, a które zostaną zapisane w budżecie na  2010 rok.

Konsultacje odbywały się w tym roku w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Kwiatkowskiego, w Domu Kultury „Śnieżka” przy ul. Bojanowskiego, w Domu Kultury „Mors” przy ul. Sportowej, w Miejskim Gimnazjum nr 2 przy ul. Łysogórskiej oraz w Domu Strażaka przy ul. Świętosława.

W Szkole Podstawowej nr 10 swoje potrzeby przedstawili władzom miasta mieszkańcy zachodnich osiedli. Jednym z postulatów była budowa nowej siedziby dla SP 10 na Kępie. Obecny budynek jest ciasny, a sporo dzieci musi dojeżdżać do innych szkół. Miasto złożyło wniosek na dofinansowanie tej inwestycji. Samorząd chce pozyskać 5 mln zł, zaś 8 mln zł z własnego budżetu .

Najczęściej poruszanym problemem był brak dróg lub ich fatalny stan. Mieszkańcy prosili o remont m.in. ul Komandosów, Andersa, Gajowej, Pięknej. Mocno dopominali się o nową nawierzchnię na ul. Wojska Polskiego. Jerzy Bąk, przedsiębiorca, powiedział, że na ul. Wojska Polskiego znajdują się trzy firmy transportowe, które płacą sporo podatków. W zamian ta ulica nic nie dostaje, a potrzebny jest tylko mały kawałek nawierzchni i burzówki. Budowę tej ulicy rozpoczęto w 1958 r. Do zrobienia jest mały odcinek. Chodzi o najwyżej 150-200 metrów.  Mieszkaniec otrzymał odpowiedź, że ta ulica planowana jest do budowy w 2010 r.

Mieszkańcy pytali się też o budowę łącznika od ul. Granicznej do Energetycznej. W tym przypadku jest problem z wykupem gruntów. Część mieszkańców nie chce sprzedać działek i to blokuje inwestycję. Te grunty, które można było kupić, w całości miasto odkupiło od mieszkańców. Mieszkańcy apelowali też, by po północy nie gasić ulicznych latarni przy ul. Łukasiewicza oraz wymusić na działkowcach przycięcie wysokich żywopłotów przy jednej z odnóg tej ulicy. Mieszkanka z ul. Pięknej sprzeciwiła się planowanej tam budowie stacji trafo. Mieszkańcy prosili też o rozwiązanie problemu spalania śmieci w piecach. W zimie Kępą nie da się przejść, bo dym zatyka nosy. Ludzie zamiast opałem ogrzewają domy śmieciami.

Wiele emocji towarzyszyło spotkaniu z mieszkańcami południowo – wschodniej części miasta, które odbyło się w Domu Kultury „Śnieżka”. Mieszkańcy domagali się w pierwszej kolejności budowy zbiorczego ujęcia wody i rurociągu. Wielu mieszkańców oczekuje, że wzorem innych osiedli, także w pobliżu ich domów znajdą się piękne place zabaw. Kolejnymi wnioskami mieszkańców południowej części miasta były sprawy budowy dróg i bezpieczeństwa. Mieszkańcy prosili władze miasta o budowę chodnika przy ulicy Wielopolskiej, przejścia dla pieszych przy ul. Gawrzyłowskiej. Domagano się także poszerzenia ulic: Stromej, Rolniczej i Kawęczyńskiej.

Konsultacje odbędą się jeszcze 12 grudnia w Miejskim Gimnazjum nr 2 przy ul. Łysogórskiej i 15 grudnia w Domu Strażaka przy ul. Świętosława. Rozpoczęcie wszystkich spotkań zaplanowano na godz. 16.30.