Od 8 do 16 grudnia w dębickich szkołach podstawowych prowadzone są badania słuchu dzieci z klas pierwszych. Inicjatorem przedsięwzięcia są władze miasta, które zapewniają także finansowanie badań.
 

Problemy związane z niedosłuchem lub innymi wadami słuchu są często niezauważane bądź pomijane, a to one w znacznej mierze są powodem powstawania kłopotów z nauką, zamykania się dzieci na otoczenie zewnętrzne    i trudności w komunikacji z rówieśnikami. W porę podjęte działania profilaktyczne pomogą w uniknięciu tych czy też innych problemów.

            Diagnozę wad słuchu dębickich pierwszaków, a jest ich 472, prowadzi Centrum Rehabilitacji Słuchu „Echo” z Rzeszowa. Koszt badania jednego dziecka wynosi 10 zł.

            Centrum „Echo” w ramach prowadzonej diagnozy zadeklarowało opracowanie broszury informacyjnej dla rodziców oraz nauczycieli szkół objętych programem, a także indywidualną diagnozę dla każdego dziecka.