Już 25 kamer wizyjnych działa w Dębicy. Roman Rogowski, naczelnik wydziału spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego zapowiada zamontowanie następnych 3 w niedalekim czasie. Jest na to przyzwolenie społeczne i widać pozytywne efekty monitoringu miejskiego.
 

– Przeprowadzone w ramach realizowanego przez miasto programu „Bezpieczna Dębica – wspólne działania na rzecz walki z przestępczością” badania ankietowe jednoznacznie wykazują, iż jednym z elementarnych czynników wpływających na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców jest funkcjonowanie systemu wizyjnego – mówi naczelnik Roman Rogowski. – Jednocześnie z badań wynika, iż dębiczanie nie są świadomi, że system jest już tak rozbudowany i działa bardzo sprawnie.

Monitorowanie miasta odbywa się za pomocą 25 kamer obsługiwanych przez wyłonioną w przetargu firmę ochroniarską. Najwięcej kamer jest zlokalizowanych na terenie osiedla Słonecznego – 6, po 3 kamery działają w obrębie Rynku, na osiedlu Tuwima i osiedlu Robotnicza. Po 2 kamery ustawiono na terenie dworca PKP, na osiedlu Fredry, osiedlu Matejki i osiedlu Sobieskiego. Jedna kamera monitoruje ogródek jordanowski, druga rejon parku miejskiego przy ulicy Krakowskiej.

Podgląd z kamer wizyjnych prowadzony jest nieustannie przez firmę ochroniarską i straż miejską. Zapewniony został również podgląd dla policji dębickiej. Obecnie, co miesiąc firma ochroniarska obsługująca system monitoringu przedstawia raporty z zarejestrowanych zdarzeń stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. Nagrania przekazywane są sekcji dochodzeniowo-śledczej Komendy Powiatowej Policji w Dębicy i stanowią materiał dowodowy w postępowaniu karnym. Niejednokrotnie są bardzo ważnym dowodem w tych postępowaniach.

– Liczba zarejestrowanych przez kamery zdarzeń w mieście wyraźnie wzrosła, co świadczy o tym, że monitoring zdaje swój egzamin – twierdzi naczelnik Roman Rogowski, pełniący funkcję koordynatora programu „Bezpieczna Dębica – wspólne działania na rzecz walki z przestępczością”. – Dlatego będziemy go stopniowo rozbudowywać. Muszę dodać, że miasto z własnego budżetu finansuje działanie 23 kamer, Starostwo Powiatowe 2. Najważniejsze jest jednak poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Dębicy i skuteczność działań służb porządkowych. System monitoringu wizyjnego wpływa korzystnie na obie te sprawy.