Wszystkie gminy powiatu złożyły deklaracje przystąpienia do Związku Gmin Powiatu Dębickiego. Przedstawiciele samorządów uznali, że lepiej razem sięgnąć po pieniądze z Unii Europejskiej czy województwa, niż składać oddzielne wnioski o dotacje, które muszą potem ze sobą konkurować.
 Utworzenie związku było najważniejszym punktem obrad konwentu w lutym. Burmistrzowie i wójtowie jeszcze w lutym uzgodnią statut związku. Do końca marca Rady Gmin muszą podjąć decyzje o przystąpieniu do związku oraz statutu. Gminy o swoim zamiarze muszą także powiadomić wojewodę a potem otrzymać informację o zgodności uchwał o utworzeniu związku. W kwietniu gminy wystąpią do MSWiA o zarejestrowanie związku.- Liczymy, że do czerwca Związek Gmin zostanie zarejestrowany a my będziemy mogli wystąpić już z gotowymi wnioskami o dotacje unijne – mówi Paweł Wolicki, burmistrz Dębicy.  Zainteresowanie przystąpieniem do związku wyraził także Władysław Bielawa, starosta dębicki. Udziałem starostwa w związku zainteresowani są inni samorządowcy, chociażby ze względu na konieczność remontu dróg. Możliwość udziału powiatu w Związku będzie możliwa po zmianach w projekcie statutu Związku, który mówi, że mogą w nim uczestniczyć gminy.Wojciech Szerbiński, dyrektor dębickiego oddziału Agencji Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa, przybliżył samorządowcom sposób pomocy rolnikom. Marcin Nowak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zapoznał uczestników konwentu z możliwościami zatrudniania osób w ramach robót interwencyjnych i o ogólnej sytuacji na rynku pracy.Omówiono projekt porozumienia systemu monitoringu na Wisłoce, samorządy wciąż czekają na deklarowane pieniądze z PZU, oraz rozważano utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej. Ważnym punktem konwentu było omówienie sprawy schroniska dla zwierząt. Władze miasta chcą takie schronisko wybudować, jednak na przeszkodzie stoją wysokie koszty utrzymania i rygorystyczne unijne przepisy.- Szukamy dobrej lokalizacji na budowę schroniska, jest to zadanie własne gminy i musimy z tym problemem się zmierzyć – mówi Paweł Wolicki, burmistrz Dębicy. – Może nie jest to zadanie na dzisiaj ale schronisko na pewno powstanie.Być może dopiero wtedy inne samorządy z powiatu przyłączą się do współfinansowania schroniska.Burmistrz Pilzna Józef Chmura powiedział, że jego samorząd płaci rocznie 200 złotych miejsce w schronisku w Tarnowie. – Jeżeli umieścimy tam zwierzę wtedy miesięcznie musimy wyłożyćdodatkowo 150 złotych – mówi Chmura. – Oczywiście musimy później znaleźć dom dla tego zwierzaka. Jednak w gminach takich jak nasza zwierzęta bezpańskie zaraz są udomawiane. Jak mieliśmy wałęsającego się psa, zawieźliśmy go do Zakładu Komunalnego, gdzie znalazł dom i jedzenie a zakład porządnego stróża.