Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedłużyła termin odpowiedzi dla miasta w sprawie wprowadzenia zmian do projektu przebudowy drogi krajowej nr 4. W związku z licznymi pismami od mieszkańców Dyrekcja analizuje zmiany w organizacji ruchu i ujęcie propozycji zgłoszonych przez miasto.
 

Jak zapewnia Krzysztof Krawczyk, zastępca burmistrza Dębicy, przedstawiciele GDDKiA mają przekazać swoje stanowisko w sprawie zgłoszonych poprawek do połowy maja br.  Według wiceburmistrza Krawczyka zmiany w projekcie na pewno będą. – Oby jak najwięcej – mówi Krawczyk. – Dyrekcja jest otwarta na nasze sugestie i chociaż przetarg jest już rozstrzygnięty liczymy, że inwestor wprowadzi zmiany dla wykonawcy.  W negocjacjach musimy osiągnąć kompromis zadowalający wszystkich. Nie będzie to jednak łatwe.

Według burmistrza Krawczyka dla władz miasta najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa na drodze nr 4. Na drugim miejscu jest zapewnienie interesu mieszkańców a dopiero na trzecim utrzymanie charakteru drogi krajowej. Stanowisko Generalnej Dyrekcji zostanie przedstawione mieszkańcom na spotkaniu, które zostanie zorganizowane po otrzymaniu korespondencji od GDDKiA.