adni miasta podczas nadzwyczajnej sesji (5 sierpnia br.) podjęli decyzję o kupnie działek położonych w miejscu zaplanowanych dróg, Małej Obwodnicy Północnej oraz pod przebudowę skrzyżowania ul. Partyzantów z drogą krajową nr 4.
 

Władze miasta chcą kupić od osób fizycznych cztery działki położone przy ul. Świętosława. W tym miejscu przebiegać będzie odcinek Małej Obwodnicy Północnej łączący ul. Świętosława z Sandomierską. Właściciele nieruchomości zostali zapoznani z planowanym wykupem działek przez miasto, władzom miasta brakowało zgody radnych na wykup tych gruntów. W ten sposób powstanie pierwszy odcinek obwodnicy, który połączy ul. Kosynierów Racławickich z węzłem komunikacyjnym Pustynia. Węzeł połączy trasę Mielec – Dębica z wyjazdem na planowaną autostradą. Mała Obwodnica Północna pozwoli także ominąć centrum miasta. Drugi odcinek obwodnicy przebiegnie istniejącymi już alejami Jana Pawła II, ul. 1 Maja i Kwiatkowskiego do Krakowskiej. Ulice te zostaną przebudowane, podobnie jak wiadukt kolejowy na ul. 1 Maja.

Radni wyrazili także zgodę na wykup działki przeznaczonej pod przebudowę skrzyżowania ul. Partyzantów z drogą krajową nr 4, w ramach zadania „Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul. Lwowskiej oraz budowa zjazdów do ul. Gajowej”. Kupno tej działki jest jednym z warunków wykonania prawo skrętów i lewoskrętów w obu kierunkach przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Miasto było zobowiązane do wykupu porozumieniem, jakie podpisano w ub. r. z GDDKiA, dotyczącym poszerzenia skrzyżowań, dróg serwisowych, zjazdów i rond. Skrzyżowanie umożliwi także, po przebudowie drogi krajowej nr 4 przejazd, na wprost.  Cena nabycia działki zostanie ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego oraz negocjacji. Właściciel wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomość w całości.

– Jest to niewielkie zobowiązanie z naszej strony, zważywszy na ustępstwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które udało nam się wywalczyć po długich negocjacjach – mówi Paweł Wolicki, burmistrz Dębicy. – Pamiętajmy, że pierwotne ustalenia zakładały, bark zjazdów z drogi nr 4 od skrzyżowania z ulicą Krakowską i Gumniską, aż do skrzyżowania z ulicą Rzeszowską. Udało nam się wywalczyć, że na skrzyżowaniu z ulicą Krakowską będzie rondo, przebudowany zostanie wiadukt na ul. Gajowej, powstanie rondo na skrzyżowaniu z ul. Wielopolską, przebudowane zostaną także inne skrzyżowania