Radni miejscy podjęli uchwałę upoważniającą burmistrza Dębicy do zaciągnięcia do 2011 r. zobowiązań na kwotę 4,6 mln złotych z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów oświatowych.
 

Inwestycja przewiduje docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej oraz wymianę instalacji c. o. w 11 placówkach oświatowych w Dębicy, podległych Miejskiemu Zarządowi Oświaty. Przewidywana łączna wartość inwestycji wyniesie maksymalnie dziewięć milionów złotych. Władze miasta przewidują dofinansowanie 50 procent wartości inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak, by wystąpić o dofinansowanie niezbędna była zgoda Rady Miejskiej na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na lata 2009 – 2011. W 2009 roku miasto planuje wydać na ocieplenie przedszkoli i szkół milion złotych, w 2010 – 1,5 mln. zł, zaś w 2011-  2,1 mln. zł. Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych spowodowane jest z uwagi na obecne wysokie koszty ich ogrzewania