Wielka drewniana brama z „uśmiechniętą buzią” na progu parku Skarbka – Borowskiego wita wszystkich użytkowników „Ścieżki edukacyjnej”. Trasę z ciekawostkami przyrodniczymi o długości 1200 metrów otwarto 31 lipca br.
 

– Chcieliśmy nadać temu miejscu inny charakter. Ścieżka ekologiczna to znakomita lekcja przyrody dla najmłodszych i trochę starszych – mówił burmistrz Paweł Wolicki. Przybyli na otwarcie „Scieżki ekologicznej” goście, wspólnie z władzami miasta przeszli całą trasę na której znajduje się 10 przystanków edukacyjnych, 15 tablic z ciekawostkami przyrodniczymi, a także poradnik młodego ekologa, informacje o ptakach występujących w parku, ciekawostki o drzewach i ekosystemie. Na ścieżce zamontowano bramę wejściową „witacz”, ławki drewniane, budki lęgowe, jeden mostek drewniany oraz gry edukacyjne. Inwestycja kosztowa prawie 50 tysięcy zł.