Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej oraz Urząd Miejski w Dębicy są zainteresowane udziałem w realizacji projektu Fundacji Rozwoju Dziedzictwa Żydowskiego pod nazwą „Szlak Chasydzki”. Dębica będzie w gronie kilkunastu miast województwa podkarpackiego oraz lubelskiego, które przystąpiły już do szlaku. TPZD i UM także zgłosiły akces do fundacji szlaku.
 Celem projektu jest stworzenie międzynarodowego szlaku turystycznego, wykorzystującego dziedzictwo kultury i religii żydowskiej. Ślady tej kultury i religii są obecne w krajobrazie Polski i Ukrainy. W pierwszy etapie działań (lata 2006-2007) szlak obejmować będzie kilkanaście miejscowości polskich oraz kilka ukraińskich. W kolejnych latach szlak będzie się rozszerzać na inne miejscowości i inne kraje np. Słowację, Węgry i Rumunię.Centrum szlaku będzie Zamość. W jego renesansowej synagodze powstanie profesjonalnie wyposażone centrum informacji turystycznej i kulturalnej oraz multimedialne Muzeum Żydów. W budynku znajdą także swoja siedzibę lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą i dziedzictwem. W ten sposób fundacja ma zamiar pobudzić rozwój społeczno-gospodarczy oraz zapewnić kontynuację programu, gdyż pieniądze w ten sposób zarobione mają być przeznaczane na „Szlak Chasydzki”.Dębica ma niewątpliwe powody, aby przystąpić do „Szlaku Chasydzkiego”. Warto wspomnieć bowiem, że nasze miasto posiada m.in. synagogę z XVIII wieku stojącą przy ulicy Krakowskiej, jak również cmentarz żydowski. Powiązania Dębicy ze społecznością żydowską były obiektem wielokrotnych badań historyków. Dowodem na to są liczne publikacje.Władze samorządowe Dębicy liczą na to, iż po przystąpieniu do „Szlaku Chasydzkiego” wyraźnie zaktywizuje się turystyka w oparciu o historyczne dziedzictwo oraz zwiększy się świadomość lokalnej społeczności dotycząca obecności w Dębicy Żydów.