Maksymalną kwotę możliwego dofinansowania, pięć milionów złotych otrzymał projekt pn. „Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno – sportowym na osiedlu Kępa w Dębicy”. Burmistrz Paweł Wolicki podpisał 29 października br. umowę na dofinansowanie inwestycji.
 

W centrum edukacyjno – sportowym na osiedlu Kępa w Dębicy mieścić się będzie m. in.  nowa siedziba Szkoły Podstawowej Nr 10 wraz z salą gimnastyczną i policealna szkoła zawodowa.

– Nasze osiedle się rozrasta, szkoła nr 10 zrobiła się zbyt ciasna – mówi Szczepan Mroczek, szef Stowarzyszenia „Dziesiątka”. – Od 10 lat zabiegaliśmy o budowę szkoły w naszym osiedlu. Centrum edukacyjno – sportowe podniesie rangę naszego osiedla.

Miasto skorzystało z możliwości dofinansowania budowy szkoły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Kryteria konkursu wyraźnie określały, że na dofinansowanie mogą liczyć placówki prowadzące m.in. szkolnictwo zawodowe i wiejskie.

– Byłem mile zaskoczony, że przedstawiciele szkoły publicznej zwrócili się do nas z propozycją współpracy – mówi Antoni Kamiński, szef Fundacji Educare et Servire i Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki. – Jako organizacja pozarządowa prowadząca działalność edukacyjną byliśmy zainteresowani pozyskaniem nowych lokali.

Starania o dofinansowanie władze miasta podjęły już w 2007 roku opracowaniem dokumentacji projektowej. – Gotowy już wniosek, który posiadało miasto został uzupełniony i poprawiony – mówi Paweł Wolicki.

W lutym 2008 roku przygotowana została dokumentacja do złożenia wniosku. Złożono go 17 października 2008 r. do Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna” schemat B „System oświaty” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. W marcu 2009 r. zakończono pierwszą turę oceny wniosków. W konkursie złożono 140 wniosków, pozytywną weryfikację przeszło 44. Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego 10 marca 2009 r. wniosek warunkowo został wybrany do dofinansowania i przeszedł do II tury. Studium wykonalności wraz z kompletem innych wymaganych załączników złożono do Urzędu Marszałkowskiego 19 czerwca 2009 r. Informację o pozytywnym zakończeniu weryfikacji dokumentów i wszczęcie procedury podpisania umowy o dofinansowanie władze miasta otrzymały 9 września br. Projekt centrum został przygotowany przez Biuro Projektowe w Wydziale Inwestycji i Projektowania Urzędu Miejskiego.

– Podpisanie umowy o dofinansowanie to jeden z ważniejszych etapów tej inwestycji ale nie ostatni – mówi burmistrz Dębicy. – Kolejny etap to liczne procedury i budowa obiektu. To także zabezpieczenie ośmiu milionów złotych w budżecie miasta na dwa lata. Najważniejsze, że w osiedlu powstanie szkoła, w której dzieci będą miały normalne warunki do nauki i rozwoju. Swoje miejsce znajdzie tam także szkoła prowadzona przez Fundację „Educare et Servire”, która ma nie tylko ofertę dla młodzieży ale także prowadzi Uniwersytet III Wieku dla osób dojrzałych.

Zakończenie inwestycji przewidziano na 31 lipca 2011 r.