Minister Jarosław Duda – pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych gościł w Dębicy. Wspólnie z burmistrzem Pawłem Wolickim spotkał się z mieszkańcami Domu dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Słonecznej 1.
 

Pogratulował burmistrzowi i prowadzącej placówkę Annie Wójcik świetnie prosperującego schroniska. Rozmawiał z bezdomnymi, cieszył się, że niektórzy z nich chcą podjąć pracę, uczą się nowych potrzebnych na rynku pracy zawodów. Minister Jarosław Duda usłyszał także od burmistrza Pawła Wolickiego o realizacji ważnej inwestycji w Dębicy jaką jest powstanie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Pielęgnacyjnego. Koło Dębickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta podjęło się trudnego zadania utworzenia w budynku  otrzymanym od władz i radnych miejskich 150 miejsc godnego życia dla osób starszych i chorych, biednych i samotnych, kobiet i mężczyzn. 

Na konferencji zorganizowanej w Starostwie Powiatowym,  minister Jarosław Duda podkreślił, że będą pieniądze na takie inicjatywy. Anna Wójcik – prezes Dębickiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta podkreślała, że dzięki władzom miasta i powiatu udało się zdobyć pozwolenie na budowę tej tak bardzo potrzebnej inwestycji w mieście. Minister Jarosław Duda zapowiedział nowe prace nad ustawą zatrudnienia i nowy system wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pielęgnacyjnego jest bardzo poważnym pod względem organizacyjnym i finansowym przedsięwzięciem. Doprowadzenie do uruchomienia tej placówki ma kosztować około siedem i pół milionów złotych. Dębickie Koło Towarzystwa liczy na pieniądze europejskie z Regionalnego Funduszu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zarząd Koła w Dębicy szuka wsparcia w innych polskich i zagranicznych fundacjach i projektach. Złożony przez Towarzystwo wniosek przeszedł pozytywnie procedurę preselekcji i został oceniony pozytywnie pod względem formalnym.  Aby jednak starać się o fundusze zewnętrzne organizacja musi posiadać wkład własny w wysokości 30 procent tej kwoty. Jest to kwota znaczna, gdyż Towarzystwo jest organizacją dobroczynną i nie dysponuje własnymi dochodami. Liczy wobec tego na hojność dębiczan zarówno osób prywatnych, jak i firm, przedsiębiorstw, samorządów.

We wrześniu tego roku zarząd koła dębickiego zorganizował koncert charytatywny z którego dochód zostanie przeznaczony na budowę Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul. Sandomierskiej.