W połowie września rozpoczną się prace budowlane związane z przebudową ul. Mickiewicza.
 

Zakres prac będzie obejmował budowę kanalizacji deszczowej na 703 metrach bieżących, przełożenie sieci wodociągowej, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.  Wykonawcą inwestycji jest Zakład Usług Budowlano – Montażowych „Wodmel”.  Termin zakończenia prac przewidziano na dzień 20 listopada 2009 roku. Inwestycja będzie kosztować 486 tysięcy zł.