Przedstawiciele francuskiej organizacji Astrees oraz Uniwersytetu w Gotheborgu w Szwecji odwiedzili 22 września br. Dębicę z wizytą studyjną. Uczestniczyli wraz z przedstawicielami dębickich przedsiębiorców w spotkaniu w Urzędzie Miejskim zwiedzili drukarnię “Prografix” oraz Firmę Oponiarską “Dębica” S. A.
 

W Dębicy realizowany będzie “Projekt FoSME” – Wspieranie tworzenia miejsc pracy w istniejących małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i Rumunii. To najnowszy projekt jaki realizuje Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w międzynarodowym partnerstwie. Liderem jest francuska organizacja non – profit ASTREES. Wiedzy i naukowego doświadczenia dostarczają Szwedzi z Uniwersytetu w Gotheborgu, a za działania w Rumunii odpowiada organizacja Ado Sah Rom.

Założeniem programu jest odpowiedzenie na pytanie jakie problemy i bariery stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorcami w miastach, gdzie dokonano, dokonuje się lub jest planowana restrukturyzacja dużych zakładów przemysłowych np. kombinatów hutniczych. W efekcie, korzystając z doświadczeń francuskich i szwedzkich, nauczymy się i opracujemy plany działania dla każdego z obszarów.

Projekt rozpoczął się wiosną 2008 roku. A w czerwcu odbyła się pierwsza wizyta studyjna w Rumunii, w której wzięli udział przedstawiciele całego partnerstwa. Wizyta studyjna w Rumunii oraz wizyta w Polsce to pierwsza faza projektu. Jest bardzo ważna, gdyż na odwiedzonych regionach i we współpracy z lokalnymi partnerami będą podejmowane kolejne działania projektu FoSME – wizyty studyjne we Francji i Szwecji, seminaria w Polsce i Rumunii oraz opracowanie planu działania na każdym z obszarów zatrudnienia. Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską.

Spotkania w Urzędzie Miejskim w Dębicy prowadził Krzysztof Herbst, Wiceprezes Fundacji Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych. Projekt „FoSME” zaprezentował Jean – Marie Bergere z Francji. Następnie o działaniach miasta na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Dębicy opowiedział burmistrz Paweł Wolicki. O restrukturyzacji i zapobieganiu jej negatywnych skutków w Prografix Sp. z o.o. opowiedział Bartosz Mateja, prezes zarządu tej firmy. O tym jak przebiega restrukturyzacja firm w Szwecji mówił Bjorn Tragdarh z Uniwersytetu w Goteborgu, zaś o restrukturyzacja w regionie Alizee opowiedział Regis Bourgeat z Francji.

Podczas spotkania o wsparciu dla firm ze strony samorządu i oczekiwaniach związanych z realizacją programu „FoSME” mówili Zbigniew Nosal, prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu i Antoni Kamiński, prezydent Fundacji „Educare et Servire”.

Następnie uczestnicy spotkania zwiedzili Firmę Oponiarską „Dębica”, gdzie Jacek Pryczek, prezes Zarządu tej spółki, przedstawił zagadnienia z jakimi zmierzyła się firma podczas restrukturyzacji.