Od 1 października rozpoczęła swoją pracę wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. Wypożyczalnia jest prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej a sprzęt (niekiedy bardzo drogi) jest wypożyczany bezpłatnie. Także dowóz sprzętu jest bezpłatny.
 

W uroczystym otwarciu nowej placówki, która zlokalizowana jest na terenie byłej jednostki wojskowej przy ulicy Ratuszowej, wzięli udział przedstawiciele władz miasta: Jan Borek, przewodniczący Rady Miejskiej, Paweł Wolicki, burmistrz, Mariusz Trojan, jego zastępca oraz Jan Warzecha, sekretarz miasta, powiatu: Anna Mazur, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Władysław Bielawa, starosta, okolicznych gmin: Dębicy z wójtem Stanisławem Rokoszem oraz Żyrakowa z wójtem Krzysztofem Moskalem. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele dębickiego duchowieństwa: ks. Józef Wątroba, proboszcz parafii Krzyża Świętego, ks. Józef Dobosz, proboszcz parafii Bożego Miłosierdzia oraz siostry służebniczki dębickie. Nie zabrakło przedstawicieli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Rzeszowa oraz stowarzyszeń i organizacji działających na trenie powiatu dębickiego. W imieniu posła Kazimierza Moskala uczestniczył w uroczystości dyrektor jego biura poselskiego Waldemar Zima.

Mówiąc o powstaniu wypożyczalni Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy przypomniała rolę burmistrza Pawła Wolickiego, który „odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska lokalnego podjął inicjatywę napisania projektu pod nazwą ”Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy” w ramach programu „ograniczania skutków niepełnosprawności”.

– Przyklasnęliśmy temu pomysłowi z radością – powiedziała Małgorzata Kędzior. – Niepełnosprawność ruchowa jest bardzo poważnym problemem społecznym. Ponad 30% orzeczeń wydawanych w przez powiatowy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności  to orzeczenia z dysfunkcją narządu ruchu. Z wieloletniej praktyki wiemy, iż wielu ludzi niepełnosprawnych znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Nie mają oni w związku z tym pieniędzy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. W wielu natomiast przypadkach jest im niezbędny, aby poprawić stan zdrowia a przynajmniej, by nie dopuszczać do postępującej utraty sprawności fizycznej. W tej sprawie otrzymywaliśmy również sygnały od społeczności ludzi niepełnosprawnych i ich stowarzyszeń. Dlatego tak bardzo spodobał nam się pomysł burmistrza Pawła Wolickiego, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu. Projekt został napisany przez pracowników Wydziału Planowania Strategicznego Urzędu Miejskiego w Dębicy (tutaj wymienię Andrzeja Bukowskiego) oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Z naszej strony projekt jest pilotowany przez Małgorzatę Dankowską) a jest realizowany przez naszą placówkę od stycznia tego roku.

Celem Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego jest: ograniczanie skutków niepełnosprawności osób z powiatu dębickiego i miasta Dębica, zapewnienie osobom niepełnosprawnym szybkiego powrotu do aktywności zawodowej i społecznej oraz przyśpieszenie procesu adaptacyjnego w nowej zaistniałej sytuacji zdrowotnej.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki porozumieniu zawartemu w kwietniu bieżącego roku pomiędzy samorządami Dębicy i powiatu dębickiego. Całkowity koszt utworzeniawypożyczalni wynosi ponad 1.8 mln złotych, w tym dofinansowanie z: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –  w wysokości 1.3 mln złotych, z powiatu dębickiego – 200 tys. i z kasy Miasta Dębica – 276 tys. zł.

Pomieszczenia wypożyczalni oraz biura placówki poświęcił ks. proboszcz Józef Wątroba.

Wypożyczalnia mieści się w przy ulicy Ratuszowej (magazyn MOPS nr 51, biuro ul. Ratuszowa 6). Usługi wypożyczania świadczone są w poniedziałki od 8.00 do 16.00 i od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30. Wszelkie pytania można kierować pod numer telefonu (014) 681 87 13 bądź e-mail: [email protected].