Poprawa stanu dróg, budowa chodników, lepsze oświetlenie ulic, to główne postulaty mieszkańców, którzy przychodzą na konsultacje społeczne w sprawie projektu przyszłorocznego budżetu. Dotychczas wypowiedzieli się mieszkańcy osiedli: Słoneczne, Kępa, Wolica i Świętosława. Konsultacje odbędą się jeszcze 13 grudnia w Domu Kultury „Śnieżka” przy ul. Bojanowskiego i 14 grudnia w Miejskim Gimnazjum nr 2, przy ul. Łysogórskiej.
 

Podczas spotkania w Domu Strażaka przy ul. Świętosława mieszkańcy otrzymali informację, co udało się zrealizować w br. z ich postulatów, które zgłaszali podczas poprzednich konsultacji oraz na jakie inwestycje mogą liczyć w przyszłorocznym budżecie. Mieszkańcy zostali zapoznani także z planami inwestycyjnymi miasta na najbliższe lata.

– Część postulatów mieszkańców została już zrealizowana, część jest już zapisana w budżecie na 2008 rok – mówi burmistrz Paweł Wolicki. – Niektóre z oczekiwań mieszkańców będą zapisane w najbliższych latach.

W spotkaniach konsultacyjnych ze strony miasta uczestniczą poza burmistrzem jego zastępcy Krzysztof Krawczyk i Mariusz Trojan, sekretarz Jan Warzecha, skarbnik Anna Puzio, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz radni, po to, by mieszkańcy otrzymali szczegółowe informacje na temat interesujących go spraw. Zarówno postulaty do tegorocznego i przyszłorocznego budżetu oraz plany inwestycyjne wraz z mapami przedstawiane są za pomocą prezentacji multimedialnej.

Mieszkańców osiedla Świętosława nurtuje brak chodników i oświetlenia wzdłuż ulicy Świętosława i Mościckiego, zły stan nawierzchni dróg osiedlowych, woda stojąca pod wiaduktem przy ul. Sandomierskiej, brak dojazdu do działek przy ul. Rzecznej, zanieczyszczony kanał potoku Budzisz w pobliżu ul. Sandomierskiej, brak koszy na śmieci, niedostosowanie rozkładu autobusów komunikacji miejskiej do potrzeb.