Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej i przy współudziale Urzędu Miasta w Dębicy przeprowadzono konkurs wiedzy o dębickiej pisarce Walerii Szalay-Groele. Wzięli w nim udział uczniowie starszych klas szkół podstawowych.
 

Waleria Szalay-Groele, której 50. rocznicę śmierci właśnie obchodzimy, studiowała historię i polonistykę. We Lwowie ukończyła także klasę fortepianu. Pierwszą swoją pracę zawodową, jako nauczycielka, podjęła w szkole ludowej w Lutoryżu Kolo Rzeszowa. Potem pracował w szkole w Przecławiu.

Po wojnie znalazła zatrudnienie w Wielkopolsce, gdzie rzuciły ją dramatyczne czasy II wojny światowej. Następnie przeniosła się do Mielca, ale i tutaj nie zagościła zbyt długo, gdyż została zwolniona z pracy w szkole za nauczanie historii niezgodne z narzuconymi odgórnie programami.

W Dębicy zamieszkała w domu przy ulicy Kolejowej. Uczyła historii w dębickim gimnazjum.

Jest znaną autorką powieści historycznych oraz wierszy. Napisała libretto do opery swojego przyjaciela Feliksa Nowowiejskiego „Legenda Bałtyku”. Ten wybitny muzyk natomiast pisał muzykę do jej wierszy.

Z okazji 50. rocznicy jej śmierci na kamienicy przy ulicy Kolejowej, gdzie mieszkała Waleria Szalay-Groele, umieszczono tablicę pamiątkową. Konkurs wiedzy o jej pisarstwie był przedłużeniem obchodów.

Na konkurs napłynęły prace od uczniów starszych klas szkół podstawowych z Dębicy. Oceniało je jury pod kierunkiem Jolanty Siarkowskiej, nauczycielki języka polskiego w Miejskim Gimnazjum nr 3. W skład jury weszli ponadto: Jacek Dymitrowski, Piotr Żaba i Edward Wodzień.

Nagrody zwycięzcom i uczestnikom konkursu wręczono podczas sesji popularno-naukowej, która odbyła się w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Z ramienia Urzędu Miejskiego w Dębicy brał w niej udział wiceburmistrz Mariusz Trojan.

Komisja wysoko oceniła wszystkie prace, ale postanowiła szczególnie wyróżnić trzy, przyznając I miejsce Gabrieli Pietraszewskiej, uczennicy SP nr 9, II miejsce dla Oktawii Pięty z SP nr 5 oraz III dla Konrada Bielawskiego, ucznia SP nr 9.