Szkoły wyższe działające w Dębicy zapowiadają swój rozwój poprzez zwiększenie oferty dla studentów i uruchomienie nowych, ciekawszych kierunków. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej (12 kwietnia) radni wysłuchali propozycji przedstawicieli Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nauczycielskiego Kolegium Językowego w Dębicy, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Europejskiej Szkoły Nowych Technologii.
 Akademia Ekonomiczna zapowiada, że w Dębicy będą mogli studiować mieszkańcy Ukrainy i Słowacji, którzy chętniej wybierają studia na krakowskiej uczelni. Władze Akademii rozważają uruchomienie w Dębicy studiów magisterskich. Jak mówi dr Andrzej Adamczyk, kierownik Zamiejscowego Ośrodka Akademii Ekonomicznej w Krakowie w regionie jest wiele szkół wyższych kształcących licencjatów ekonomii, jednak nie ma uczelni kształcących magistrów. Akademia rozważa uruchomienie od października studiów magisterskich a także zastanawia się nad uruchomieniem studiów doktoranckich. Poza tym uczelnia oferuje dziesięć kierunków studiów podyplomowych. Dr Adamczyk poinformował, że uczelnia, zgodnie z sugestiami władz miasta, zamierza wprowadzić takie kierunki, jak logistyka oraz turystyka i rekreacja. Uczelnia ma także ofertę dla samorządowców, których chce kształcić na administracji publicznej.Na Wschód otwiera się także Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, które zamierza poszerzyć swoją ofertę edukacyjną o filologię ukraińską i rosyjską. Są to jednak starania o zgodę Ministerstwa Edukacji na uruchomienie tych kierunków. Jak mówi Agnieszka Panek, reprezentująca uczelnię, to potencjalni studenci dopytują się o możliwości kształcenia na tych kierunkach. Obecnie w Kolegium można tylko uczyć się języka angielskiego.Irena Janeczko, przedstawicielka WSIiZ, przyznała, że na razie w Dębicy jest tylko punkt konsultacyjny, prowadzący tylko rekrutację na rzeszowską uczelnię. Działa tu Policealne Studium Zawodowe, gdzie można zdobyć wykształcenie ekonomiczne i informatyczne. Prowadzone są także kursy informatyczne dla dzieci.Antoni Kamiński, szef Europejskiej Szkoły Nowych Technologii zaprezentował swoją uczelnię, jako tą, która jeszcze przed zakończeniem cyklu edukacyjnego zapewnia słuchaczom dobrze płatną pracę. Strzałem w dziesiątkę okazały się kierunki hotelarskie i gastronomiczne. Słuchacze szkoły wyjeżdżają na płatne praktyki zagraniczne na Majorkę, gdzie zdobywają doświadczenie w obsłudze ruchu turystycznego a przy tym zarabiają do tysiąca Euro miesięcznie