Burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu dębickiego spotkali się 17 kwietnia br. w Jodłowej na konwencie, podczas którego omówiono wspólne zadania samorządu. Uczestnicy spotkania zapoznali się m.in. z ustaleniami dotyczącymi przygotowania nowych kierunków w szkołach ponadgimnazjalnych, zmianami w gospodarce śmieciami oraz organizacją spływu kajakowego.
 W trakcie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez dr Barbarę Pelczar – Białek, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego omówiono problem nietrafnego wyboru szkół przez uczniów.- Wpływ na decyzję młodzieży o wyborze szkoły często jest przypadkowy, decyduje rodzina, koledzy, bliskość szkoły od miejsca zamieszkania – mówi dr Pelczar – Białek. – Potem okazuje się, że wybór kierunku był nietrafiony, uczeń nie jest zainteresowany zajęciami, nie nabywa umiejętności, nie ma satysfakcji z zawodu i po skończeniu szkoły go nie wykonuje.Okazuje się, że w powiecie 50 procent uczniów szkół zawodowych wybiera zawód kucharza a 30 mechanika pojazdów. Problem rozwiązać będą doradcy zawodowi, którzy mają być zatrudniani w szkołach przez gminy. W Dębicy jest dwóch nauczycieli, pracujących na pół etatu w gimnazjach, którym powierzono obowiązki doradcy. Pracownicy Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego proponują, by także inne gminy zatrudniły chociaż po jednym nauczycielu prowadzącym zajęcia z młodzieżą na temat wyboru szkoły.Burmistrz Paweł Wolicki przekazał dr Pelczar – Białek informację, że firma „Prografix” jest zainteresowana sfinansowaniem wyposażenia jednej klasy technikum, w której będzie prowadzony kierunek: grafik komputerowy. Wcześniej podobnego zadania podjęła się firma „Trans – Południe”, która pomaga w uruchomieniu klasy spedytorsko – logistycznej.Wójtowie i burmistrzowie omówili także projekt porozumienia przedstawiony przez mł. bryg. Wojciecha Buszka, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, dotyczący kosztów ponoszonych przez gminy podczas akcji ratowniczych, prowadzonych przez OSP w sąsiednich gminach.- Chodzi o to, by jedna gmina drugiej nie wystawiała rachunku za zniszczenie sprzętu gaśniczego powstałego podczas gaszenia pożaru – mówi Wojciech Buszek. – Gminy same finansują te straty we własnym zakresie. Nie powinny domagać się od sąsiednich samorządów, by te zwróciły im koszty napraw za uszkodzenie wężów strażackich itp.            Przedstawiciele samorządów powiatu dębickiego omówili także problem gospodarki odpadami komunalnymi. W Podkarpaciu będzie tylko 14 wysypisk zajmujących się przyjmowaniem śmieci. Z powiatu dębickiego będą one trafiały tylko na wysypiska w Paszczynie i Kozodrzy.            – Wszyscy mieszkańcy powiatu prowadzący gospodarstwa mają być objęci programem segregacji śmieci – mówi Kazimierz Litwin, dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Gminy Dębica.            Jak powiedział Leszek Bieniek, wójt gminy Brzostek, w jego gminie tylko 90 gospodarstw nie segreguje śmieci.            Samorządowcy zapoznali się także z propozycjami organizacji spływu kajakowego a Józef Chmura, burmistrz Pilzna, zaproponował połączenie ścieżek rowerowych w powiecie dębickim w jedną trasę. Burmistrz Paweł Wolicki zdradził, że wraz z Mielcem, Dębica chce wybudować trasę rowerową do Sandomierza. Uczestnicy konwentu omówili także statut Związku Gmin Powiatu Dębickiego.