Otwarto oficjalnie siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Mieści się ona przy ulicy Akademickiej 12, obok ratusza, na terenie byłej jednostki wojskowej. Obiekt poświęcił ksiądz Józef Wątroba, proboszcz parafii Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej.
 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta z burmistrzem Pawłem Wolickim i jego zastępcami, radni miejscy, wykonawcy inwestycji, pracownicy wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego. Obecny był także dyrektor wydziału polityki społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Dariusz Tracz.

W swoim wystąpieniu Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiła drogę, jaką przebyła pomoc społeczna od baraku przy ulicy Krakowskiej i kilkunastu pracowników do funkcjonalnej siedziby przy ulicy Akademickiej i prawie 100 pracowników. W tym czasie przybyło jednak mnóstwo nowych zadań i tysiące podopiecznych.

Interesujące było wystąpienie Dariusza Tracza, który mówił o prestiżu zawodu pracownika pomocy społecznej. Nie jest on wysoki i to zarówno w ocenie klientów MOPS-ów i GOPS-ów, ale także wśród samych pracowników. – Wpływają na tę ocenę na pewno stosunkowo niskie zarobki oraz ogrom pracy i presja klientów przekonanych, że pomoc społeczna powinna spełniać ich wszystkie żądania – powiedział m.in. dyrektor Dariusz Tracz.

Przypominamy nowe numery telefonów do MOPS: (014) 681 35 91, (014) 681 35 90, (014) 681 90 93, (014) 681 90 94.