Książka „Dębica – nasze muzyczne stulecie” autorstwa Edwarda Wodzienia jest pierwszym wydawnictwem z cyklu Biblioteka Dębickich Gryfów. W muzycznej monografii znalazły się informacje o ruchu zespołach, orkiestrach i instytucjach muzycznych od końca XIX wieku do 2006 roku.
 

Książka wydana została przez Muzeum Regionalne, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej i Urząd Miejski. Autorem książki jest Edward Wodzień, muzyk, były dyrektor SP nr 5.

– Pracę nad książką podjąłem z kilku powodów – mówi. – Dębica ma sporo osiągnięć artystycznych, które nie są cenione przez środowisko. Główny powód napisania monografii to spełnienie obowiązków wobec wszystkich, którzy od nas odeszli, a mieli wielki wpływ na życie muzyczne w Dębicy. Ludzie odchodzą i pamięć o pięknych i ważnych rzeczach ulega zatarciu. Poza tym to obowiązek wobec tych, z którymi współpracowałem i dzięki nim miałem swoje pięć minut. Ważnym powodem są też błędy w wielu książkach, pracach magisterskich oraz mediach, na przykład że ognisko muzyczne w Dębicy, założyli mieszkańcy Rzeszowa.  Pisanie tej książki traktowałem jako obowiązek, życiową powinność.

W książce zawarte jest dwa tysiące nazwisk ludzi związanych z ruchem muzycznym w Dębicy. Monografię otwiera obraz kolebki życia muzycznego, czyli od Gimnazjum nr 1. W tej szkole działali nauczyciele, którzy rozpoczęli pracę artystyczną z młodzieżą, jak choćby Stanisław Darłak, m.in. nauczyciel Krzysztofa Pendereckiego. Jeden rozdział poświęcony jest organizacji i efektom wychowania muzycznego dzieci i młodzieży, a w nim nie mogło zabraknąć inicjatyw Pawła Adamka, inny – orkiestrom dętym.

– To bardzo cenna monografia – mówi Jacek Dymitrowski, dyrektor Muzeum Regionalnego. – Dzieje muzyczne Dębicy są bardzo bogate. Tutaj urodziło się wielu muzyków, którzy występują nie tylko w Polsce ale i zagranicą. – Dzięki władzom miasta udało nam się zrealizować projekt, który powstawał dwa lata.

Promocja książki odbyła się 19 grudnia 2007 r. w Muzeum Regionalnym. Było wspólne kolędowanie, z koncertem wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej oraz kapela rodziny Kurasiów z Lubziny. Zaprezentowały się także koła gospodyń wiejskich z gmin: Żyraków, Ostrów i Dębica.