XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 19 listopada 2008 r. o godz. 13.00 w sali nr 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2.
 

Proponowany porządek obrad :

1.                   Otwarcie obrad sesji.

2.                   Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.                   Podjęcie uchwał w sprawach:

1.      Zmiany uchwały Nr X/93/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego stanowiącego zabezpieczenie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.      Upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji pn.: „Budowa małej obwodnicy północnej miasta Dębica etap II”.

3.      Przyjęcia od Powiatu Dębickiego zadań związanych z realizacją projektu pn.: „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania poprzez przebudowę istniejącego budynku w celu dostosowania go do potrzeb niepełnosprawnych uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy”.

4.      Upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji pn.: „Regulacja potoku Budzisz w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wschodniej części miasta Dębica – etap I”.

5.      Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2008 r.

6.      Utworzenia i przystąpienia do Komitetu Założycielskiego stowarzyszenia „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa” z siedzibą w Rzeszowie.

7.      Ustalenia na 2009 r. limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami.

          4. Zamknięcie sesji