Nagrody w wysokości trzech i pięciu tysięcy złotych otrzymały 20 czerwca br. od Pawła Wolickiego, burmistrza Dębicy uczennice: Katarzyna Pisarz Szkoły Podstawowej nr 5 i Klaudia Szczupak, uczennica Gimnazjum miejskiego nr 2. Obie mają średnią ocen za naukę: 6,0 i są laureatkami licznych nagród. Wręczenie symbolicznych czeków nastąpiło podczas miejskiego podsumowania roku szkolnego 2006/2007.
 

– Te nagrody są wysokie, ale wiem, że zostaną dobrze wykorzystane a trud, jaki dziewczyny włożyły w naukę, był równie duży – mówi burmistrz Paweł Wolicki. – Jestem dumny z osiągnięć dziewczyn i niech te nagrody będą zachętą dla innych uczniów i nauczycieli. Cieszę się także, że dziewczyny znajdują czas na swoje sprawy.  Z wielu konkursów zrezygnowały, by brać udział w wycieczkach klasowych i wspólnych zabawach. Tym samym dały szansę innym.

Jak mówi Wiesław Broda, dyrektor Zespołu Szkół nr 1, w której znajduje się Szkoła Podstawowa nr 5, Katarzyna Pisarz jest wzorową uczennicą, niezwykle ambitną i uzdolnioną. W mijającym roku szkolnym została trzykrotną laureatką konkursów wojewódzkich: humanistycznego, matematyczno – przyrodniczego oraz konkursu z języka niemieckiego. Ponadto w ogólnopolskim konkursie Albus organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej dwukrotnie zdobyła tytuł laureata: w konkursie matematycznym (5 miejsce) i w konkursie z języka niemieckiego (9 miejsce). Z powodzeniem brała również udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym Multitest i Alfik, zajmując odpowiednio ósme i trzecie miejsce. W międzyszkolnym konkursie z języka angielskiego zajęła drugie miejsce. Uczennica wyróżnia się zaangażowanie w życie szkoły i klasy, chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych. Kasia otrzymała nagrodę w wysokości trzech tysięcy złotych.

Marek Ognisty, dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2, o Klaudii Szczupak mówi, że jest ona dzieckiem wybitnie zdolnym. Jej szerokie zainteresowania owocują wieloma sukcesami na poziomie międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim. W mijającym roku Klaudia siedmiokrotnie sięgnęła po tytuł Laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: z języka niemieckiego, angielskiego, konkursu biologicznego, geograficznego, informatycznego, matematycznego i chemicznego. Awansowała do Ogólnokrajowego Konkursu Języka Niemieckiego, zajęła trzecie miejsce w kraju w konkursie Alfik Matematyczny- Łowcy Talentów, pierwsze miejsce w konkursie matematycznym organizowanym przez I LO w Dębicy, zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Logo naszej firmy”, pierwsze miejsce w konkursie informatycznym „Bóbr” i trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie „Sport w wyobraźni ucznia”.  

Obie uczennice są skromne, przyznają, że lubią się uczyć, ale najwięcej korzystają uważając na lekcjach. Paweł Wolicki podziękował także nauczycielom, za przygotowanie uczniów w mijającym roku szkolnym.