Zakończyły się prace związane z zabezpieczeniem osuwiska przy ul. Wielopolskiej. Mieszkańcy czekali na wykonanie tej inwestycji 10 lat. Bali się o swoje domy, które na skutek nawodnienia warstwy poślizgowej osuwały się w dół.
 

Najgorzej było podczas obfitych opadów deszczu podczas, których proces osuwania się postępował bardzo gwałtownie. Osuwisko uaktywniło się po powodzi w 2004 roku. Wykonanie tej inwestycji było niezbędne, gdyż zagrożona była sieć kanalizacyjna przy ul. Wielopolskiej.

Prace zabezpieczające polegały na wykonaniu drenażu na głębokości 4 metrów i wmontowaniu na długości 310 metrów rur, którymi woda odpływa do potoku Kawęckiego. Całość inwestycji łączne z przygotowaniem dokumentacji, projektami i badaniami geologicznymi kosztowała 315 tysięcy, 351 zł. 180 tysięcy pochodziło z funduszu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zabezpieczanie osuwisk, pozostała kwota to środki własne Urzędu Miasta.

Jak podkreśla Krzysztof Krawczyk – zastępca burmistrza Dębicy inwestycja była konieczna, mieszkańcy prosili o jej wykonanie poprzednie władze miasta.

– To sukces, że udało się nam pozyskać pieniądze z rezerwy budżetu państwa na wykonanie tej inwestycji. Dzięki temu mieszkańcy ul. Wielopolskiej czują się bezpiecznie i nie muszą obawiać się, że woda zniszczy im działki i mieszkania– mówi wiceburmistrz Krawczyk