Mieszkańcy Budzisza nie muszą już się obawiać o swoje życie i mienie. Dzięki przebudowie przepustu na potoku Budzisz, jest szansa na uniknięcie podtopień podczas opadów deszczu.
 

Po przecięciu wstęgi przez burmistrza, radnych miejskich, przedstawicieli mieszkańców i poświęceniu inwestycji przez księdza Józefa Dobosza – proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy przyszedł czas na podziękowania. W imieniu wszystkich mieszkańców Budzisza, głos zabrał Stanisław Ciszek. 

– Chciałbym podziękować panu burmistrzowi, radnym miejskim za podjęcie decyzji o budowie mostu. Kilkakrotnie nasze gospodarstwa były zalewane przez wylewający się potok. Wszyscy bardzo ucierpieliśmy podczas ostatniej powodzi w czerwcu tego roku. Wierzymy, że teraz się to zmieni. Woda dzięki umocnieniom nie będzie wylewała, a jeśli tak to powodzie nie będą dotkliwe – mówił Stanisław Ciszek.  Uroczyste oddanie i poświęcenie przepustu było okazją do złożenia podziękowań władzom miasta za pomoc w zorganizowaniu pomocy podczas czerwcowej powodzi. Przebudowa przepustu na potoku Budzisz za obwodnicą w Dębicy którą wykonał „Igloobud Sp. zo.o kosztowała miasto 146 227, 70 zł brutto. Jest to przepust skrzynkowy o długości 7 metrów. W ramach prac wykonano umocnienie dna i brzegu płytami ażurowymi na długości 20 metrów, wykonano kanalizację deszczową na 96 metrach bieżących ulicy Budzisz bocznej.