Przez trzy dni, od 4 do 6 kwietnia br. w Dębicy obrady prowadziły uczestniczki X Zjazd Delegatów Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi, na temat profilaktyki i walki z chorobą nowotworową. Delegatki z Polski spotkały się także z władzami miasta i powiatu oraz zwiedziły Muzeum Regionalne.
 

W pierwszym dniu zjazdu delegatki Europy Donny złożyły sprawozdania z 8 Europejskiej Konferencji w Amsterdamie oraz ze szkolenia liderek w Mediolanie. Zaprezentowały także działalność każdego ze Stowarzyszenia m.in. z Przemyśla, Nowego Sącza, Dębicy i Legnicy.

– Takie spotkania są ważne do wymiany doświadczeń w profilaktyce walki z rakiem piersi – mówi Anna Mazur, wiceprezes Polskiego Forum Europa Donna i prezes dębickiego oddziału Stowarzyszenia. – Nasze działania polegają na uświadamianiu kobietom zagrożenia, jakie niesie choroba nowotworowa, szczególnie rak piersi. Poza tym staramy się pomóc osobom chorym na raka i ich rodzinom. Nawet, jeżeli dzięki naszym skierowaniom na badania profilaktyczne uda się uratować choćby jedno życie, widzimy sens w naszych działaniach. Tylko regularne badania pozwalają wcześnie wykryć raka.

Działalność Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w 2007 roku oraz plany na rok bieżący przedstawiła Dorota Czudecka, onkolog z Legnicy, prezes tej organizacji. O sensie działalności Stowarzyszenia Europa Donna mówi krótko. – Efekty naszej pracy profilaktycznej można przedstawić krótko w liczbach. Przed 15 laty w Polsce 50 procent kobiet, u których wykryto raka umierało, dzisiaj przeżywa 76 procent – mówi Czudowska. – Poza tym jeszcze niedawno badania piersi za darmo miały tylko kobiety od 50 do 60 roku. Dzięki nam mogą z nich korzystać kobiety do 69 roku życia.  

Delegatki zapoznały się także z wydawnictwem Europy Donny – „Paszportem do Zdrowych Piersi”. – Jest to przetłumaczone z angielskiego wydawnictwo, które jest doskonałym narzędziem do podnoszenia świadomości o raku piersi oraz wiedzy o prawach obywatela i pacjenta – mówi Alina Jurczak, sekretarz Polskiego Forum. – Paszport zawiera informacje, jak zapobiegać nowotworom, jak się badać, co zrobić jak u kobiety zostanie wykryty rak.

Burmistrz Paweł Wolicki podkreślił wielką rolę, jaką odgrywa Stowarzyszenie w profilaktyce zdrowotnej. Zaproponował członkiniom Stowarzyszenia, by zmieniły hasło swojej misji na bardziej optymistyczne. Prezes Dorota Czudowska uznała, że hasło zaproponowane przez burmistrza jest bardziej przyjazne i od 5 kwietnia br.  misją Europy Donny zamiast: „zmniejszenie śmiertelności kobiet”, jest „ratowanie życia kobiet”. Burmistrz wręczył prezes Annie Mazurowej, statuetkę „Dębica – Miasto Otwarte”, w podziękowaniu za szerokie promowanie miasta poza jego granicami oraz działalność społeczną. Dorota Czudowska otrzymała długopis do podpisywania korzystnych umów.