Burmistrz Paweł Wolicki odebrał od Jana Jodko i Tadeusza Strużyńskiego, przedstawicieli Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. certyfikat i urządzenia do składania podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny można składać podczas wystawiania faktur elektro licznych czy kontaktów z urzędami administracji publicznej.
 

Elektroniczny podpis można także wykorzystywać podczas rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wysyłania deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych, występowania w aukcjach elektronicznych, podpisywania umów z kontrahentami, składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podpis elektroniczny można również składać podczas aktualizowania danych w Głównym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych, wysyłania sprawozdań do Głównego Inspektora Informacji Finansowej, podpisywanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.