Z udziałem Macieja Płażyńskiego, byłego wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a obecnie posła na Sejm RP, odbyło się 20 lipca br. spotkanie burmistrza Pawła Wolickiego z 37 dziećmi z polskich rodzin na Białorusi, które przebywają na kolonii w Dębicy. Dzieci są bardzo zadowolone z pobytu w naszym mieście.
 

– Do miasta z propozycją organizacji kolonii dla dzieci polskich rodzin mieszkających na Białorusi zwróciło się Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, którego prezesem jest Maciej Płażyński – mówi Paweł Wolicki, burmistrz Dębicy. – Współpraca ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz organizacjami pozarządowymi jest wpisany w zadania samorządów. Także Konstytucja RP mówi o udzielaniu pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związku z narodowym dziedzictwem kulturalnym. Dębica jest jednym z kilku miast w Polsce, które odpowiedziały na akcję „Wspólnoty Polskiej”.

Jednym z inicjatorów pobytu w naszym mieście polskich dzieci z Białorusi był Bogdan Filipek, dębicki restaurator, który również wspiera finansowo organizację kolonii w mieście. Miasto finansuje noclegi, część wyżywienia, kadrę wychowawczą oraz koszty związane z realizacją pobytu, w tym wycieczek. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pokrywa transport, ubezpieczenie, koszty zatrudnienia kadry oraz kieszonkowe dla dzieci.

– Jednym z celów naszego stowarzyszenia jest wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu – mówi Maciej Płażyński, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. – Wizyta dzieci polskich rodzin mieszkających na Białorusi ma przyczynić się do integracji z rówieśnikami z Polski. Ważne, by poznawali kraj i kulturę swoich przodków i uczyli się języka polskiego.

Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim burmistrz Paweł Wolicki życzył dzieciom udanego pobytu w Dębicy i przedstawił założenia programu Europy Miast. Maciej Płażyński zadeklarował pomoc w znalezieniu partnerskiego miasta na Białorusi. – Współpraca z tym krajem to jeden z priorytetów inicjatywy Unii Europejskiej o Partnerstwie Wschodnim – mówił .

Dzieci podkreślały, że Dębica bardzo im się podoba, jako miasto, zaś pobyt obfituje w wiele atrakcji. Podczas spotkania w Urzędzie Miasta otrzymały upominki od burmistrza Pawła Wolickiego i koszulki od  Macieja Płażyńskiego.

Dzieci rodaków z Białorusi przebywają w Dębicy od 15 do 25 lipca br.