W Urzędzie Miejskim stanął kiosk komputerowy z dostępem do Internetu, w którym bezrobotni mogą znaleźć pracę. Dębicki Klub Biznesu przeprowadzi szkolenie wśród poszukujących pracy, jak korzystać z komputerów. W tym celu dębiccy biznesmeni zakupili piętnaście laptopów do „Mobilnego Laboratorium Komputerowego”, którego prezentacja odbyła się w czwartek 7 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim.
 

Podczas uroczystości Zbigniew Nosal, prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu przedstawił plan działania na najbliższe półrocze, w tym akcje wspierania oświaty, lokalnej przedsiębiorczości, walki z bezrobociem oraz działalność na rzecz rozwoju gospodarczego naszego regionu.

– Powstaliśmy by działać na rzecz lokalnego środowiska i nie chcemy pozostawiać niedomówień, które pojawiły się w związku z publikacjami prasowymi – mówi Nosal. – Wartość dotychczasowych działań Dębickiego Klubu Biznesu to 780 tysięcy złotych. Nie są to pieniądze, które zasiliły konto klubu, tylko zostały w całości wydane na organizowane przez nas przedsięwzięcia.

Paweł Werbowy z DKB dodaje, że każda pozyskana przez Klub złotówka, trafia do mieszkańców naszego regionu. – Czy korzystają oni ze szkoleń, czy dostarczają usługi w postaci wynajmu sali czy dostarczenia cateringu, pieniądze pozostają na miejscu.

Burmistrz Paweł Wolicki podkreślił, że miasto cały czas stara się o stworzenie jak najlepszego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. – Dlatego powołaliśmy Związek Gmin Powiatu Dębickiego, podpisaliśmy umowę z Mielcem, ściśle współpracujemy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu, Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Fundacją Educare et Servire a także Amerykańską Izbą Handlową w Krakowie, Izbą Przemysłowo – Handlową w Rzeszowie – mów Wolicki. – Dębica do celów promocyjnych używa hasła Miasto Otwarte. Jesteśmy więc otwarci na nowe inwestycje. Posiadamy tradycje przemysłowe, jesteśmy miastem dobrego produktu i miastem perspektyw. 

Dębicki Klub Biznesu podsumował także dotychczasową działalność. Stowarzyszenie wydaje gazetkę „Praca i przedsiębiorczość”, wspólnie z miastem opracowało folder „Dębica Miasto Otwarte na inwestycje” i wydało go w trzech językach. DKB przeszkolił 150 osób w obsłudze komputera, zorganizował I Dębickie Targi Pracy i Edukacji, zorganizował szkolenia interpersonalne o wartości 150 tysięcy dla 450 osób. Sześć kobiet rozpoczęło działalność gospodarczą dzięki szkoleniu dla bezrobotnych i pracujących. Wartość przedsięwzięcia to 90 tysięcy złotych. Klub prowadzi także działalność charytatywną, opracował także informator Rynku Pracy i zawodów (za 19 tysięcy złotych).

Miasto skorzystało na współpracy z Klubem poprzez szereg szkoleń „Nowe kwalifikacje, szansą dla bezrobotnych kobiet” (pozyskana dotacja 169 tysięcy złotych), nauki języka angielskiego i podstaw informatyki dla 60 osób (wartość przedsięwzięcia 72 tysiące złotych) i cykl działań aktywizacyjnych oraz informacyjno – promocyjnych na rzecz powstrzymania migracji zarobkowej „Zostańcie w Dębicy”. Pozyskana dotacja to ponad 82 tysiące złotych. Razem z Fundacją „Twoja Szansa” Dębicki Klub Biznesu pozyskuje stypendia dla młodzieży.

– Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu tworzy dobry klimat polegający nie tylko na trosce o zyski, ale na świadomości za społeczną odpowiedzialność – mówi Joanna Grych – Węglarz z Fundacji „Twoja Szansa”. – Członkowie Stowarzyszenia są bardzo cennymi partnerami, to dzięki współpracy z Klubem Biznesu wytworzył się także dobry klimat wokół organizacji pozarządowych. W tym roku fundacja wraz z DKB przyzna cztery stypendia w wysokości 380 złotych przez 10 miesięcy.

Podczas konferencji prasowej członkowie zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu: Zbigniew Nosal „Suret”, Wiesław Grzyb „Arkus & Romet Group”, Stanisław Jedliński „Olimp Labolatories” i Krzysztof Mazur „Podkarpacki Bank Spółdzielczy” podkreślili, że zależy im na budowaniu dobrych relacji pomiędzy lokalnymi samorządami i pozytywnym wizerunku.

– Poświęcamy swój czas na działanie na rzecz naszego środowiska, jesteśmy dalecy od politykowania, postanowiliśmy zrzeszy się z uwagi na potrzeby naszego regionu, na które nie jesteśmy głusi – mówi Stanisław Jedliński. – Motorem napędowym naszych działań jest lokalny patriotyzm.