Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ocenił merytorycznie wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji w południowej części miasta na 40 punktów. To o cztery więcej niż minimum.
 

– To dla nas bardzo dobra informacja mówi Paweł Wolicki, burmistrz Dębicy. – Już wcześniej nasz wniosek dobrze oceniono pod względem formalnym, a teraz także merytorycznym.
Teraz wniosek trafi do Ministerstwa Ochrony Środowiska, gdzie poddana zostanie ocenie drugiego stopnia. Miasto stara się o 19 mln zł z funduszy Unii Europejskiej oraz 15 mln zł pożyczki z WFOŚ. Cała inwestycja ma kosztować 41 mln zł.

Na budowę kanalizacji czekają zdeterminowani mieszkańcy południowej części miasta