Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu „Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w Dębicy, jako formy edukacji kulturalnej” z pieniędzy Unii Europejskiej. Za pozyskane pieniądze wyremontowany zostanie dach i sala baletowa w Domu Kultury „Mors” oraz budynek przy ul. Kościuszki, w którym powstanie Galeria Sztuki. To kolejny projekt współfinansowany z unijnych pieniędzy w mieście.
 

Na zrealizowanie wniosku Dębica otrzymała około 790 tysięcy złotych, co stanowi nie więcej niż 68,79 procent kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Pozostała część wydatków, niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia, zostanie sfinansowana z budżetu miasta.

Za pozyskane z Unii Europejskiej pieniądze, miasto planuje stworzenie spójnego programu edukacji mieszkańców regionu dębickiego, przez kulturę pod nazwą  Podkarpacka Akademia Kultury.

Z uwagi na bardzo wysoki koszt realizacji całego zakresu przedsięwzięcia, jakim jest Podkarpacka Akademia Kultury, podjęto decyzję o etapowaniu projektu. W ramach zadań objętych niniejszym wnioskiem zostanie przeprowadzony pierwszy etap modernizacji Domu Kultury „Mors” (modernizacja dachu i adaptacja sali baletowej o powierzchni 264,12 m kw.) oraz zostanie przebudowany zabytkowy obiekt zlokalizowany na terenie byłej jednostki wojskowej w Dębicy na potrzeby Galerii Sztuki.

“Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.