Trwają rozmowy burmistrza Pawła Wolickiego z komendantem powiatowym policji Andrzejem Świdrem na temat poprawy bezpieczeństwa w mieście. Swoje propozycje mają także przedstawiciele Rad Osiedlowych i prezesi spółdzielni mieszkaniowych.
 Tematem rozmów wszystkich zainteresowanych jest poprawa istniejącego monitoringu miasta, w tym wymiana sprzętu na lepszej jakości oraz zwiększenia miejsc objętych kontrolą. Policja proponuje zacieśnienie współpracy ze Strażą Miejską, w szczególności pełnienia patroli w najbardziej niebezpiecznych miejscach w mieście. Strony ponownie rozważają patrolowanie osiedli mieszkaniowych przez patrole policji i firm ochroniarskich, wynajętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do ochrony mienia. Policja zwraca także konieczność kontroli imprez masowych a przede wszystkim meczy piłkarskich z warunkami określonymi w zezwoleniach.- Poprawa bezpieczeństwa była jednym z punktów „Programu dla Dębicy” – mówi Paweł Wolicki, burmistrz Dębicy. – Patrole muszą być widoczne, bo to daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Poza tym chcemy rozwiązać problem młodych ludzi, którzy nie mają co z sobą zrobić i są uciążliwi dla innych mieszkańców. Nie chcemy stosować restrykcji wobec nich ale dać im alternatywę na ciekawe spędzenie wolnego czasu.