Przeszło 130 nauczycieli z powiatu dębickiego otrzymało z rąk podkarpackiego wicekuratora oświaty Jerzego Cyprysia akty nadania im stopnia nauczyciela dyplomowanego.
 Władze miasta reprezentowali na tym spotkaniu Mariusz Trojan, wiceburmistrz oraz Marek Kamiński, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty i Sportu.Mariusz Trojan podkreślił w swoim wystąpieniu wagę zawodu nauczycielskiego i o szacunku, jakim otacza jego przedstawicieli. Pogratulował jednocześnie wszystkim nauczycielom zebranym w „Śnieżce” awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

W części artystycznej wystąpił zespół wokalny „Pierwszy Taki Septet”, prowadzony przez Romana Korgę