Spotkaniem burmistrza Dębicy z mieszkańcami osiedla Rzeszowska – Wschód rozpoczęły się konsultacje budżetowe. Spotkanie, które odbyło się w dębickim Nadleśnictwie zorganizowała Maria Mazur – liderka Grupy Obywatelskiej „Masz głos, masz wybór”.
 

Podczas wcześniejszego spotkania, które odbyło się pół roku temu mieszkańcy osiedla Rzeszowska – Wschód prosili burmistrza Dębicy o wykonanie kilku inwestycji:  o likwidację barier architektonicznych, budowę basenu, budowę boiska w Ogródku Jordanowskim. Prosili także o pozyskiwanie pieniędzy na inwestycje miejskie i rozwój budownictwa mieszkaniowego. Każde z tych postulatów zostało zrealizowane lub jest w trakcie realizacji. Spotkanie było okazją do rozmowy o wyprawkach dziecięcych. Burmistrz obiecał, że wszystkie dzieci urodzone w roku 2009 otrzymają wózek, fotelik lub kosmetyki dla niemowlaków do wyboru.

–  Choć radni miejscy zadecydowali o zakończeniu programu „Mama, Tata i Ja”, zapewniam, że wszystkie dzieci urodzone w tym roku otrzymają wyprawkę niemowlęcą – mówił burmistrz Paweł Wolicki. Mieszkańcy dziękowali nie tylko za realizację dużych inwestycji: jak budowa boiska w centrum miasta, likwidację barier architektonicznych, ale także za wybudowanie wiaty przystankowej na ul. Rzeszowskiej, zamontowanie koszy na śmieci. Mieszkańcy prosili także o regulację potoku Budzisz na ul. Sandomierskiej, narzekali, że zjazd z obwodnicy na ul. Rzeszowską jest zbyt niebezpieczny. Zebrali 308 podpisów pod wnioskiem dotyczącym  wybudowania chodnika na ul. Rzeszowskiej. Burmistrz obiecał, że inwestycja ta będzie realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym. Mieszkańcy innych osiedli będą mieli okazję zgłosić swoje postulaty podczas konsultacji budżetowych, które odbędą się w grudniu.