Delegacja z hiszpańskiego Muro jako kolejna odwiedziła nasze miasto. Głównym tematem rozmów przedstawicieli miast była poprawa standardu życia mieszkańców. Omówiono również perspektywy współpracy gospodarczej w ramach projektu ,,Europa Miast”.

Po węgierskim Kapuvar, a także belgijskim Puurs, goście z Majorki jako kolejni  odwiedzili Dębicę. Tak duże zainteresowanie współpracą ze strony miast partnerskich nadaje rozpęd projektowi ,,Europa Miast”, na czym skorzystają przede wszystkim mieszkańcy.

Podczas spotkania z władzami  miasta Muro burmistrz Paweł Wolicki, zaprezentował projekt biletu rodzinnego, który miałby zostać wprowadzony we wszystkich miastach należących do projektu. Osoba posiadająca taki bilet miałaby prawo do korzystania z wielu zniżek przy korzystaniu z usług świadczonych przez miasto oraz firmy prywatne. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele firmy ,,EDEN Hotels”, w której co roku zatrudnienie znajduje blisko 100 młodych dębiczan.

Współpraca pomiędzy Dębicą, a Muro jest wspaniałym przykładem na wzorowe współdziałanie miast partnerskich – twierdzą przedstawiciele społeczności miasta Muro odwiedzający Dębicę – projekt ,,Europa Miast” pokazuje nowy wymiar działania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego Unii Europejskiej.

Na zakończenie spotkania z delegacją burmistrz powiedział, iż pragnie aby projekt ,, Europa Miast ” stworzył każdemu młodemu mieszkańcowi miasta  możliwość  poznania innych państw Unii Europejskiej poprzez udział w różnego rodzaju projektach.