Burmistrz Paweł Wolicki podpisał umowę na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 z Markiem Łuczykiem – prezesem firmy Fullfarb. Szkoła ta jest pierwszą placówką oświatową objętą programem termomodernizacji wszystkich szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie Dębicy. W ramach programu wszystkie szkoły i przedszkola mają zostać docieplone do końca 2013 roku.
 

Jak podkreśla burmistrz miasta Paweł Wolicki, pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu miasta.

– Liczymy na refundacje tych kosztów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wniosek już złożony w programie ogólnopolskim, natomiast w Regionalnym Programie Operacyjnym będzie składany w listopadzie. Dwa wnioski to większe szanse na otrzymanie dofinansowania– zapewnia burmistrz i przypomina, że w dużej mierze są realizowane z dotacji zewnętrznych. Miasto liczy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę półtora miliona zł. Z projektu rządowego liczy na otrzymanie pięciu milionów zł.  Termomodernizacji zostaną poddane co najmniej trzy placówki rocznie.