Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy odbędzie się 5 sierpnia br., o godz. 13 w sali nr 51 Urzędu Miejskiego. Radni zajmą się podczas spotkania nadaniem Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury a także zabezpieczeniem pieniędzy na realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica”.

Poza tym radni podejmą uchwały w sprawie nabycia działek położonych w Dębicy, stanowiących własność osób fizycznych, z przeznaczeniem na budowę Małej Obwodnicy Północnej od ul. Świętosława do ulicy Sandomierskiej oraz działki położonej w Dębicy, stanowiącej własność osoby fizycznej, z przeznaczeniem na budowę wlotu ul. Partyzantów na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 4 w ramach zadania „Budowa dróg serwisowych wzdłuż ulicy Lwowskiej oraz budowa zjazdów do ul Gajowej.