Burmistrz Miasta Dębicy Paweł Wolicki objął Honorowym Patronatem konferencję po hasłem „Sport w rodzinie – Rodzina w Sporcie”. Organizatorem konferencji jest Akademia Mistrzów Sportu – Mistrzów Życia.
 

Spotkanie adresowane jest do działaczy sportowych, nauczycieli, sportowców, trenerów, samorządowców  związanych ze sportem i promocją rodziny, a uczestniczyć w nim będą wybitni polscy sportowcy, w tym olimpijczycy oraz członkowie Akademii Mistrzów Sportu – Mistrzów Życia. Wszystkim uczestnikom organizatorzy chcą zaoferować informacje, które mogą im być pomocne w ich działaniach na rzecz rozwoju kultury fizycznej – stwarzając jednocześnie warunki do wzajemnego poznania się, wymiany poglądów i doświadczeń. Współorganizatorami Kursokonferencji są Ministerstwo Sportu, Polski Komitet Olimpijski, Szkolny Związek Sportowy, Urząd Miejski w Dębicy, Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9, UKS Olimp. W programie trzydniowej konferencji znajdzie się prezentacja sportowych osiągnięć regionu – miasta i powiatu dębickiego, poruszana będzie problematyka wyjazdu na igrzyska olimpijskie, programów propagujących sport uprawiany w rodzinie i tych realizowanych przez szkolny Związek Sportowy. Konferencja rozpocznie się 12 listopada o godz. 12.00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Sportowej 28.  

PROGRAM KONFERENCJI   “SPORT W RODZINIE – RODZINA W SPORCIE” dla nauczycieli wychowania fizycznego, sportowców ,trenerów i działaczy sportowych oraz samorządowców związanych ze sportem z regionu Podkarpacia

DĘBICA 12-14 listopad 2009r.

CZWARTEK 12.11.2009

12.00        rejestracja uczestników MIEJSKI DOM KULTURY   Dębica ul. Sportowa 28

I SESJA PLENARNA   moderator   Jacek Dreczka

13.oo  Przywitanie gości konferencji i uczestników           Paweł Wolicki Burmistrz Dębicy

13.3o  AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU MISTRZÓW ŻYCIA-co to jest?

                                                                                               Elżbieta Wysocka prezes AMSMŻ

 14.oo     SPORTOWA DĘBICA SIĘ PRZEDSTAWIA

            *Prezentacja  sportowych osiągnięć regionu – miasta i powiatu dębickiego
                                                                 Jacek Bigus vice prezes SZS w Rzeszowie    
 *Prezentacja  bazy sportowej miasta Dębicy -   Marek Kamiński dyr. MOSiR  

14.45  Pozyskiwanie dotacji na działalność sportową z środków Urzędu  Marszałkowskiego     Rafał Baranowski   Dyrektor Dep.Promocji Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa   Podkarpackiego  

15.15       Czy kluby olimpijczyka są potrzebne ?    – Marian Sypniewski PKOl

15.45       Pojechać na Igrzyska Olimpijskie…jakie to proste      Poseł na Sejm RP Wojciech   Ziemniak-Wiceprezes       AMSMŻ ,Prezes ZG SZS

16.15        PRZERWA KAWOWA

16.45  I TY ZOSTANIESZ MISTRZEM OLIMPIJSKIM –  prezentacja programu autorskiego  -Sebastian Żabiński

17.15  GOLF- czy sport  rzeczywiście tylko dla wybranych?    –Grzegorz Leszczyński

17.45  Programy TKKF  propagujące  sport uprawiany rodzinnie- przedstawiciel ZG TKKF

18.15  Programy realizowane przez Szkolny Związek Sportowy na rzecz sportu szkolnego–   Dariusz Abramuk Sekretarz Generalny ZG SZS

18.45 orientacyjny czas zakończenia I SESJI PLENARNEJ,/kwaterowanie się uczestników w Hotelu IGLOOPOL

 ul. Sportowa 22                  

19.3o kolacja

20.oo       zajęcia rekreacyjne na basenie / lodowisku

 PIĄTEK  13.11.2009

8.3o    śniadanie

II SESJA PLENARNA moderator  Jacek Dreczka

9.3o    Ministerstwo Sportu w czym może pomóc-programy z zakresu kultury fizycznej i    możliwości pozyskiwania  środków finansowych na ich realizację z MS –     dyrektor Dep. Sportu Powszechnego MS Wojciech Kudlik

10.3o      PRZERWA KAWOWA
11.oo     BIOFEEDBACK W SPORCIE I NIE TYLKO –nowoczesne metody  wspomagające  trening  

*Biofeedback EEG jako urządzenie do  oceny poziomu koncentracji i relaksacji–      

   Stefan .Zawistowski firma ELMIKO

*Biofeedback posturograficzny i jego możliwości wykorzystania w sporcie i rehabilitacji”

  –dr M.Strzecha/

PRAKTYCZNA PREZENTACJA URZĄDZEŃ

13.oo-14.oo     obiad Restauracja Hotelu IGLOOPOL

III SESJA PLENARNA moderator Jacek Dreczka

14.oo              Prezentacja –Kampania – sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne – edukator Katarzyna Rusinek

15.3o              Wsparcie psychologiczne udzielane przez rodzinę jako istotny czynnik sukcesu sportowego zawodnika –   praktyczne wskazówki.      Dariusz Skorupa, trener umiejętności psychologicznych 

16.00       Ruch rzeżbi serce umysł ciało    –  ojciec Józef Joniec- twórca PARAFIADY

16.3o       PRZERWA KAWOWA

17.00  DYSKUSJA PANELOWA  „SPORT W RODZINIE – RODZINA W SPORCIE”

 z udziałem olimpijczyków/ R.Bosek z rodziną,  J.Łuszczek  M.Maciuszek, Rafał Augustyn z rodzeństwem, /  ,Dariusza Skorupy,o.Józefa Jońca

19.oo              orientacyjny czas zakończenia II Sesji Plenarnej

20.oo  BIESIADA SPORTOWA  Klub Muzyczny MEDUZA ul. Sportowa 28

 SOBOTA 14.11.2009r.

8.oo-   śniadanie

 9.3o   zwiedzanie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 ul Grottgera 9

10.oo       spotkanie  sportowców z młodzieżą szkolną

11.oo       mecz siatkówki

 uczestnicy /goście konferencji : młodzież szkolna : samorządowcy

13.oo       zakończenie konferencji wręczenie certyfikatów

14.oo obiad Restauracja Hotelu IGLOOPOL