Drugi raz pracownicy Urzędu Miejskiego i radni włączyli się w akcję Pola Nadziei, wspierającej Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II. Urzędnicy 17 kwietnia br. ścięli zasadzone jesienią w ramach akcji żonkile i wsparli finansowo konto hospicjum. Kwitnące żonkile są symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową.
 

– Dębickie Hospicjum Domowe już drugi raz organizuje akcję Pola Nadziei – mówi Grażyna Rymut, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego i wolontariusz hospicjum. – Jesienią sadzi się na specjalnie wyznaczonych poletkach żonkile. Kwiaty przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Do akcji włączyli się także pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy zasadzili żonkile obok ratusza. Teraz także wparli akcję datkami do puszek Dębickiego Hospicjum Domowego. Podobnie zrobili radni. Rozdając kwiaty proszą mieszkańców o wsparcie.

Pieniądze przeznaczane są głownie na zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu medycznego. Hospicjum bezpłatnie wypożycza je rodzinom chorych. Wolontariusze opiekują się cierpiącymi oraz ich najbliższymi w ich domach. Akcja, Pola Nadziei, ma także zachęcić mieszkańców powiatu dębickiego do przyłączenia się do grupy wolontariuszy pracujących na rzecz hospicjum. Często oczekiwana pomoc jest symboliczna, wystarczy ofiarność w przeniesieniu sprzętu rehabilitacyjnego, podwiezienie autem lub rozmowa.

– Czasem wystarczy tylko obecność, odwiedziny u osoby chorej, zrobienie zakupów – mówi Grażyna Rymut. – To kwestia poświęcenia wolnego czasu i dobrej woli.

Burmistrz Paweł Wolicki podkreśla, że akcja znakomicie wpisuje się w założenia Dębicy – Miasta Otwartego. – Jak mówił Jan Paweł II “Miasto nie jest celem samym w sobie, lecz jego celem ma być człowiek” – mówi Wolicki. – Dobrze, że pracownicy Urzędu Miejskiego w wolnym czasie angażują się w pomoc cierpiącym i niosą pomoc ludziom w potrzebie. Sam chętnie wspieram takie akcje.