Wiceburmistrz Krzysztof Krawczyk w Grupie Ekspertów

Wiceburmistrz Krzysztof Krawczyk uczestniczy w spotkaniach i realizacji projektu Regionalnej Grupy Ekspertów, działających przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest rozwój infrastruktury wzdłuż III Korytarza Paneuropejskiego, czyli pasa drogowego, kolejowego i lotniczego łączącego Europę Zachodnią ze Wschodnią.
 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego jest partnerem projektu Harmonizacja rozwoju gospodarki i infrastruktury w Paneuropejskim Korytarzu Transportowym III. Przebiega on przez wschodnią część Niemiec, Polskę Południową oraz Ukrainę Zachodnią. Regiony otaczające korytarz mają szczególne znaczenie gospodarcze. W każdym z województw wyróżniono ośrodki o szczególnym znaczeniu. W Podkarpaciu wyróżniono dziewięć miast, w tym Dębicę.Ostatnie spotkanie grupy ekspertów odbyło się 7 lutego, kolejne będzie pod koniec miesiąca. – Złożę propozycje dotyczące rozwoju naszego regionu – mówi Krzysztof Krawczyk. – Nie ukrywam, że dla Dębicy ważnym problemem jest brak dróg i mostów dla samochodów wysoko tonażowych. Nawet jeżeli będzie budowana autostrada wokół Dębicy ekipy budowlane nie będą miały jak dojechać na miejsce budowy. W mieście są wąskie drogi, które mają ograniczenia do 12 ton. Także mosty na Wisłoce mają niską nośność. To ważny problem. Dla regionu ważna jest także przebudowa drogi Mielec – Dębica oraz Rzeszów – Lublin. Słabo wypada także odcinek drogi kolejowej Dębica – Stalowa Wola. Nasze uczestnictwo w programie ma przyczynić się do poprawy infrastruktury transportowej, co ma przyczynić się do rozwoju gospodarki