W dębickich szkołach podstawowych i gimnazjach po raz trzeci przeprowadzona została Ogólnopolska Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” .
 

W podsumowaniu udział wzięli Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Ireneusz Kozak, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Roman Rogowski, z-ca  Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Małgorzata Różańska, przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Dębicy Bożena Lisak , przedstawicielka Starostwa Powiatowego Elżbieta Mastej, nauczyciele, pedagodzy ,koordynatorzy Sieci Szkół Promujących Zdrowie, rodzice i uczniowie.

 Kampania realizowana jest od 2002 roku jako ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy, zredukowanie poziomu agresji ipatologii młodego pokolenia poprzez stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej. Zwrócenie uwagi na sport jako dziedzine zagospodarowania czasu wolnego, spełniający istotną rolę w procesie profilaktyki i resocjalizacji młodego pokolenia. upowszechniania i rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieży .

W tym roku kampania trwała od marca do końca listopada . Wzięły w niej udział dzieci ze szkół podstawowych: SP nr 3, SP nr 5, SP nr 9, SP nr 10, SP nr 11- w liczbie 650 uczniów oraz młodzież z MG nr 1, MG nr 2, MG nr 4- 250 uczniów z gimnazjów. Zadania tegorocznej kampanii prowadzili pedagodzy, nauczyciele wychowawcy –realizowali  zajęcia edukacyjne, nauczyciele wychowania fizycznego – turnieje sportowe, festyny sportowo – rekreacyjny, konkursy. Podczas uroczystego podsumowania kampanii, które odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 9 w Dębicy dzieci obejrzały  przedstawienie o tematyce sportowej „Jak zostać mistrzem – Ty też nim jesteś”, które przygotowali pod opieką Bernadety Węgrzyn i Anny Wiktor  uczniowie SP9. Przedstawicielka  Powiatowej Komendy Policji  w Dębicy Bożena Lisak  wygłosiła prelekcje na temat „Bezpieczne zachowanie się podczas zabaw oraz w różnych sytuacjach”. Krzysztof Bizoń przedstawił prezentację multimedialną na temat-Trenuj z radością i osiągaj satysfakcję!

Następnie podsumowano konkurs prac plastycznych , który był zorganizowany na zakończenie tegorocznej akcji pod hasłem: Mały sport, wielka radość – samo zdrowie.  Miał on na celu rozbudzenie zainteresowania tematyką prozdrowotną i sportową oraz ukazanie uczniom różnych  możliwości kreatywnego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Najlepsze prace plastyczne zostały nagrodzone w trzech kategoriach dyplomami i nagrodami, które  wręczał pan Ireneusz Kozak dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty.

W kategorii klas pierwszych:

I miejsce – Patrycja Kędzior  klasa I b

II miejsce – Miłosz Jędrzęjczyk kl. I b

III miejsce – Anna Skrzypek kl. I b

W kategorii klas drugich:

I miejsce – Małgorzata Surowiec  kl. II e

II miejsce – Jakub Kuszyński kl. II a

III miejsce – Oliwia Matłok kl. II d

W kategorii klas trzecich:

I miejsce – Hanna Bek kl. III c

II miejsce – Marcelina Hybel kl. III c

III miejsce – Agnieszka Muter kl. III c

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9  pan  Jana Rachwał współorganizator kampanii na terenie miasta przekazał dyplom  dla  Miasta Dębicy oraz dyplomy dla “Przyjaciela Trzeźwego Umysłu” od organizatorów ogólnopolskiej akcji dla osób zaangażowanych w akcje na terenie naszego miasta.. Pan Roman  Rogowski organizator kampanii z ramienia Urzędu Miasta Dębica wręczył certyfikaty pedagogom i nauczycielom wspierającym idee Zachowaj Trzeźwy Umysł .W ramach kampanii odbyło się  5 konkursów indywidualnych:„Przygoda tuż za progiem” oraz Ping! Pong? dla uczniów szkól podstawowych oraz „Moja pasja – moja tarcza”, „Formuła na trzeźwość” i „Szukamy młodych mistrzów” dla gimnazjalistów. Do biura kampanii napłynęły tysiące prac. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele dębickich szkół. W konkursie „Przygoda tuż za progiem” laureatkami zostały: Aleksandra Rak – SP nr 3,Paulina Moskal – SP nr11,Maria Grabowska – SP nr 11W konkursie Ping! Pong- Laureatami zostali: Artur Kasprzyk – SP nr 3,Sylwia Bieszczad- SP nr 3 ,Anna Michalik – SP nr 9,Gabriela Ćwik – SP nr 9.  W konkursie Formuła na trzeźwość” laureatką została Anna Polańska była uczennica MG1, a obecnie I LO.

– Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu nauczycieli w kampanię nasi uczniowie posiądą umiejętność dokonywania ważnych i dobrych wyborów .Już teraz mamy zapewnienia władz miasta do  poparcia tej inicjatywy w środowisku w następnym roku . Mamy nadzieję, że sukces obecnej edycji kampanii zachęci pozostałe szkoły do wzięcia udziału w kolejnych edycjach „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – deklaruje Koordynator kampanii w Dębicy Andrzej Nylec wicedyrektor i nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 9.