Dębica jest jednym z dwóch miast w Polsce wyróżnionych spośród wszystkich samorządów Polski przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki zaproszeniem na wizytę studyjną w USA. Samorządy zostały docenione za swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz wprowadzenie udogodnień dla rozwoju przedsiębiorczości.

Zaproszenie Janusza Kubickiego, prezydenta Zielonej Góry oraz Pawła Wolickiego, burmistrza Dębicy jest wynikiem wizyt, jakie składał w polskich samorządach w ostatnich latach Victor Ashe, ambasador USA w Warszawie.  Ambasador podkreślał kilkakrotnie, że wizyta w naszym mieście wywarła na nim pozytywne wrażenie.

W programie wizyty studyjnej w USA przewidziano zapoznanie przedstawicieli z Polski z działalnością samorządową w kilku stanach Ameryki, dobrymi praktykami demokracji, programami opieki socjalnej, zwłaszcza dla ludzi w podeszłym wieku m.in. hospicjami i schroniskami. Przedstawiona zostanie także strategia rozwoju ekonomicznego, promocja handlu i strategia rewitalizacji ekonomicznej. W programie seminarium znalazły się m.in. działania samorządu lokalnego, dotyczące polityki podatkowej i finansowej, rozwiązywania problemów kanalizacji i środowiska, edukacji, wdrażanie przepisów prawa w życie. Poruszone zostaną tematy miast uniwersyteckich, usług miasta dla studentów, relacje i funkcjonowanie miast partnerskich. W programie seminarium znalazły się także spotkania na temat działań międzynarodowych burmistrzów i administracji publicznej, a także wykłady na temat współpracy burmistrzów w Europie Wschodniej.

Wizyta zainicjowana jest i w pełni zorganizowana przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, która pokrywa wszelkie koszty całego seminarium. Potrwa ono od 20 kwietnia do 8 maja 2009 r.