Uczniowie Zespołu Szkół nr 1, przy ul. Paderewskiego, ćwiczą w nowej sali gimnastycznej. Miejska inauguracja roku szkolnego była okazją do poświęcenia i uroczystego oddania sali oraz boiska ze sztuczną trawą, które powstało obok szkoły. W tym roku, w Dębicy, naukę rozpoczęło po raz pierwszy 427 uczniów w szkołach podstawowych i 561 uczniów w gimnazjach.
 

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół nr 1  kosztowała 2,6 miliona złotych. Wstępny projekt zakładał wydatek 1,9 mln złotych, jednak budowa windy i podjazdów dla niepełnosprawnych podwyższyła koszty.  – Radni nie mieli wątpliwości, że jest to jedna z ważniejszych inwestycji w mieście, którą należy zrealizować – mówi burmistrz Paweł Wolicki. – Sal gimnastycznych brakuje jeszcze przy trzech miejskich szkołach. Oddając nową salę cieszymy się, że mogliśmy młodzieży stworzyć odpowiednie warunki do uprawiania sportu i liczymy na jeszcze większe sukcesy uczniów Zespołu Szkół nr 1.

Wiesław Broda, dyrektor Zespołu Szkół nr 1, w którym działa Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum Miejskie nr 3, podkreślił, że choć w budynku nie było dotychczas sali gimnastycznej, to tutejsza młodzież ma sporo sportowych sukcesów w swoim dorobku. – Brakowało nam sali, na którą czekaliśmy kilkanaście lat – mówi. – Teraz chcemy poprawić estetykę szkoły i pomalować elewację.  

W inauguracji roku szkolnego uczestniczyli dyrektorzy wszystkich miejskich placówek oświatowych oraz proboszczowie dębickich parafii. Ks. prałat Józef Wątroba poświęcił salę gimnastyczną i boisko ze sztuczną trawą, które powstało obok szkoły za pieniądze Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zaproszeni na uroczystość goście obejrzeli także program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1.