Trwają końcowe prace przy remoncie ulicy Świętosława w Dębicy. Inwestycja jest prowadzona przez dębickie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Koszty, na mocy porozumienia, pokrywają wspólnie Miasto Dębica oraz Starostwo Powiatowe.
 

Zadanie pod nazwą remont ulicy Świętosława dotyczyło blisko kilometrowego odcinka drogi od granic administracyjnych Dębicy i Pustyni do posesji nr 266 przy ulicy Świętosława. W ramach prac remontowych wykonano nakładkę asfaltową bardzo zniszczonej w ostatnich latach nawierzchni. Obecnie trwają prace wykończeniowe polegające na profilowaniu pobocza.

Koszty inwestycji wynoszą ok. 365 tysięcy złotych. Pokryte one będą przez Dębice oraz budżet Starostwa Powiatowego w Dębicy.