Ponad 100 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami uczestniczyło 21 września br., w Urzędzie Miejskim, w inauguracyjnym spotkaniu projektu “Opracowanie informatora rynku pracy i zawodów w powiecie dębickim – szkolne koła dziennikarskie”. Projekt realizowany jest w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych.
 

W pierwszej części spotkania przedstawiono cele i zasady obowiązujące podczas realizacji projektu. W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty dziennikarskie, które poprowadzili Piotr Kopa i Andrzej Plęs z Gazety Krakowskiej. Dziennikarze przekazali młodzieży wiadomości na temat redagowania materiałów prasowych oraz składu technicznego gazety. Obecnie uczestnicy programu będą zbierali informacje w dębickich firmach a w listopadzie spotkają się w Krakowie z dziennikarzami Gazety Krakowskiej.

Brak kadry z wykształceniem technicznym dotyka coraz większej liczby przedsiębiorców z naszego regionu.Informator rynku pracy i zawodów w powiecie dębickim ma być źródłem odpowiedniej wiedzy zarówno dla młodzieży, dyrektorów szkół, decydujących o tworzeniu klas profilowanych, jak również pracodawców.