Miasto opracuje plan zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego poligonu w Straszęcinie. Tak zdecydowali radni gminy Żyraków. Na poligonie w Straszęcinie na 24 hektarach powstanie osiedle mieszkaniowe. Pozostała 60-hektarowa część ma być wykorzystana pod inwestycje usługowe i rekreacyjne.
 

Poligon, jeszcze w poprzedniej kadencji władz samorządowych, miasto kupiło za 250 tys. zł. Oferta była o 20 tys. zł wyższa niż ta złożona przez gminę Żyraków, która także ubiegała się o ten powojskowy teren, położony w jej obszarze administracyjnym. Rozgoryczeni radni gminy Żyraków poprzedniej kadencji nie kwapili się do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Bez planu miasto na zakupionych gruntach nie może inwestować.

Po objęciu stanowiska burmistrz Paweł Wolicki unieważnił sprzedaż poligonu, który był zaoferowany za 2,5 mln zł. – To byłoby działanie na szkodę miasta – mówi burmistrz Paweł Wolicki. – Z planem zagospodarowania przestrzennego poligon jest wiele więcej warty.

Burmistrz Paweł Wolicki od początku kadencji podjął współpracę z Żyrakowem, jak również z innymi samorządami. – Jeżeli teren zostanie zagospodarowany zyska nie tylko miasto, ale także gmina Żyraków – mówi burmistrz Wolicki. – Tylko wtedy coś osiągniemy, kiedy będziemy działać wspólnie. Ten poligon jest poligonem porozumienia pomiędzy gminą Żyraków, a miastem Dębica. Dzięki porozumieniu będziemy mogli się rozwijać, a to jest najważniejsze zarówno dla mnie, jak i dla wszystkich mieszkańców.